Medlemmar i de organiserade föreningarna, andra intresserade, patienter, ämbetsmän och beslutsfattare inom den svenska diabetessfären önskas varmt välkomna till två givande dagar!