Stärk ditt självförtroende och bli trygg i din kommunikation genom att lära dig behärska engelskan som används inom vården.
Under kursen kommer du att utveckla ditt engelska ordförråd så att du känner dig trygg och säker i mötet med patienter som inte har svenska som modersmål.
 
Öka din säkerhet i mötet med engelsktalande patienter och anhöriga! 
Du lär dig att på korrekt engelska klara de vanligaste situationerna inom vården, både i tal och skrift. Med större ordförråd och kunskap om skrivregler ökar din säkerhet i mötet med engelsktalande patienter och deras anhöriga.

Ur innehållet:
• Stärk din självkänsla i mötet med engelsktalande
• Sjukhustermer och vårdspecifik engelska
• Professionell telefonengelska
• Engelska i e-posten
• Intagning, undersökning och utskrivning av patient
• Skriva rapporter
• Bemötande på engelska - undvik språkliga och kulturella krockar