Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Framtidens sjukvård 2017

Ledarskap för resultat - så når framtidens sjukhus en vård i världsklass

År efter år placerar sig Landstinget i Kalmar län och sjukhusen i Oskarshamn, Västervik och Kalmar i topp över landets bästa sjukhus. Detta är inte bara ett resultat av hårt slit utan beror också på en medveten ledarskapsstrategi, med fokus på tillit och värdegrund.

Vad kan andra lära av Landstinget i Kalmar län, och vad kan Kalmar lära av andra? Välkommen till en dag där vi diskuterar och analyserar ledarskapets betydelse för en bättre hälsa och vård för såväl patienter som medarbetare.

Bild: Landstinget i Kalmar län.


- Hur gör man i andra framgångsrika sjukvårdssystem och branscher? Lyssna till exempel från bland andra Cleveland Clinic och Ikea.

- Vad gör myndigheterna för att stärka sjukvårdens ledarskap?

- Hur skiljer sig ledarskapsstrategierna mellan de svenska landstingen?

Programmet pågår 10.00-16.30. Fler programpunkter tillkommer.

UR PROGRAMMET

Transform the People Experience  – The Cleveland Clinic Way

Värderingsstyrt ledarskap är avgörande för att framgångsrikt förvandla upplevelsen hos alla som är en del av sjukvårdssystemet, från patienter till anhöriga och vårdpersonal. Denna övertygelse har Susannah L Rose på the Office of Patient Experience på Cleveland Clinic, USA. Men värderingar är inte statiska. Tvärtom är de dynamiska och beror därför på de personer som tror på och agerar utifrån dem. Därför behöver ledaren tillsammans med sina medarbetare utveckla värderingarna utifrån empati, integritet och respekt.

Susannah L Rose, Ph.D., Scientific Director of Research, Office of Patient Experience, Cleveland Clinic, Cleveland, USA. Programpunkten hålls på engelska.

 • Ta med hjärtat till jobbet – så skapar du ett hållbart ledarskap

Titeln chef får du av din arbetsgivare men rollen som ledare måste du göra dig förtjänt av. För att få organisationen att blomma måste medarbetarna ges mandat att göra vad de tror är bra. Ledarens roll är att coacha, för så länge medarbetaren växer så växer affären. Den principen levde Thomas Carlzon efter som vd på Ikea AB – och han är övertygad om att synsättet också kan och bör appliceras inom vården. Men för detta krävs ett stort hjärta, närvaro och omtanke.

Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar län, tidigare vd Ikea AB.

 • Brinna utan att brinna upp - så skapas den bästa organisationen för första linjens vårdchefer

De har ofta hög arbetsbelastning, stora ansvarsområden och tryck på sig både uppifrån och nerifrån. De ska tackla bemanningsproblem, it-strul och tidspress. Första linjens vårdchefer bär en tung börda, och om chefen mår dåligt riskerar hela personalen att påverkas. Under hösten 2017 är Arbetsmiljöverket i slutskedet av inspektioner riktade mot just dessa chefer, som pågått i tre år. Organisationen har stor betydelse för chefernas arbetsmiljö: Vilka rutiner krävs för att följa upp chefernas arbetsbelastning? Hur ska man stötta dem i sitt ledarskap och få dem att fortsätta brinna för jobbet?

Lise-Lotte Hamfelt, nationell projektledare och inspektör, Arbetsmiljöverket.

 • Stärkt ledarskap för bättre utvecklingskraft i sjukvården

För att vården ska utveckla sin kvalitet och lyckas med kompetensförsörjningen är chefers förutsättningar och kompetens avgörande. Det är utgångspunkten för Vårdanalys översyn av hur ledarskapet inom hälso- och sjukvården kan stärkas. Vilka utmaningar möter vårdens chefer idag? Vad kan staten göra för att stötta landstingen? Senast den 30 oktober ska Vårdanalys lämna sin slutrapport.

Kajsa Westling, utredare Vårdanalys.

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  10 oktober 2017
 • Målgrupp:
  Du som är ledare inom sjukvården eller intresserar dig för sjukvårdens ledarskapsfrågor i egenskap av exempelvis politiker, facklig organisation eller patientorganisation.
 • Sista anmälningsdag:
  7 oktober 2017
 • Plats:
  Kalmarsalen
 • Adress:
  Skeppsbrogatan 49, Kalmar
 • Pris:
  3095 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin och 3 495 kronor + moms för övriga.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  0735587567
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Landstinget i Kalmar län
 • Utställarinformation :
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070 566 24 47

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar

Nominera till Athenapriset 2017!