Det är drygt 40 år sedan sist, men nu är det dags. Regeringens utredare Stefan Lindgren är klar med sin översyn av läkarutbildningen som ska ge en tydlig, samlad utbildning som bättre möter sjukvårdens behov.

Välkommen till frukostmöte den 21 mars med en presentation av utredningens förslag, följt av en diskussion med en initierad panel som ger sin syn på konsekvenserna för framtidens läkarprofession.