Välkommen till en temadag om hälsoekonomi med ett program särskilt utformat för dig som är politiker, eller som möter politiker i hälso- och sjukvården. Programmet ger en orientering i grundläggande hälsoekonomiska begrepp och modeller, och en insikt i hur hälsoekonomi kan användas som beslutsstöd i långsiktiga och avgörande besluten om hur skattebetalarnas pengar ska investeras.

  • Vad behöver en politiker veta om hälsoekonomi?
  • Hur ger hälsoekonomiska beräkningar stöd i bedömningen av hur vårdens resurser ska användas på det sätt som ger mest kvalitet för pengarna?
  • Hur kan hälsoekonomi vara ett stöd i arbetet med prioriteringar?

Temadagen arrangeras i samarbete med Svensk förening för hälsoekonomi.