Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

MedInnovation Skåne 2017

MedInnovation Skåne 2017: Vi skapar framtiden med innovation och forskning nära patienten

Välkommen till MedInnovation Skåne - en ny mötesplats för diskussion om hur innovation och forskning nära patienten kan skapa framtidens sjukvård.

Över hela världen utsätts sjukvården för ett starkt yttre och inre förändringstryck i form av snabb medicinsk utveckling, begränsade resurser och patienter som vet, kan och vill mer.

 • Hur kan forskning och innovation bidra till att lösa sjukvårdens utmaningar genom utveckling av nya metoder, nya läkemedel, ny teknik och nya arbetssätt?
 • Vilka värden skapar forskning och innovation nära patienterna?
 • Hur kan vi med stöd av digitalisering och artificiell intelligens skapa en vård med fokus på medicinska resultat och den bästa möjliga vården för patienterna?

Medinnovation Skåne arrangeras av Region Skåne, Medicon Village och LIF i samarbete med Dagens Medicin Agenda.

Twitter: #medinnovation

Preliminärt program

 • 9.00

  Registrering och frukost.

 • 9.30

  Välkommen.

  Inledning med företrädare för Region Skåne, Medicon Village och LIF tillsammans med Dagens Medicin Agendas moderator.

 • 9.40

  Visionen: Det här vinner patienter, sjukvård och samhälle med innovation och klinisk forskning.

 • 10.10

  Spetspatienter – fler patienter som vet, vill och kan mer.

  Vinnova har satsat 9 miljoner kronor på projektet Spetspatienter, som ska bli ett kompetenscentrum för aktiva patienter. Målet är att få fler kunniga patienter och utveckla nya digitala verktyg för att hjälpa dem att vara aktivt engagerade i sin egenvård och vårdens förbättringsarbete. Beräkningar, visar att om 10 procent av Sveriges befolkning kan stärkas till att ta ett större ansvar för sin egenvård så kan samhället årligen spara 2,8 miljarder kronor i minskade vårdkostnader.

  Sara Riggare, spetspatient, initiativtagare till Vinnova-projektet Spetspatienter.

 • 10.40

  Kort paus.

 • 11.00

  Diskussion: Hur för vi ut forskningen nära patienten? Vilka investeringar måste vi göra?
  Utmaningar och möjligheter med att det måste forskas mer i öppenvården, nära patienten. Hur får vi till forskning när primärvården är i kris?

  Ingemar Petersson, forskningschef, Skånes universitetssjukhus, Anna-Lena Hogerud (S), regionråd, Region Skåne, Dolores Öhman (MP), regionråd, Region Skåne, Gilbert Tribo (L), regionråd, Region Skåne, med flera.

 • 11.40

  Alla vinner med forskning i primärvården.

  Konkreta exempel på forskningsarbete i primärvården - hur får vi till det, och vad blir resultatet?

 • 12.20

  Lunch.

 • 13.20

  Vilka byggstenar behövs för innovation och forskning? Vad kan näringslivet bidra med?

  Plats för debatt och diskussion på och utanför scenen. Vad kan olika aktörer bidra med för att stimulera klinisk forskning och innovation nära patienten, och och vad betyder det för regionens utveckling? Lyssna till företrädare för inkubatorer, techföretag, och läkemedelsföretag.

  Christina Lloyd, ordförande i Swelife, medicinsk direktör Novo Nordisk, Lena Boreson, affärscoach, Smile Incubator, med flera.

 • 14.10

  I praktiken: Innovation och samverkan från idé till verklighet - artificiell intelligens ger råd om bästa diabetesvård till läkare och patient.

  Kan artificiell intelligens bidra till smartare användning av sjukvårdens resurser och leda till en bättre diabetesvård? Tillsammans med Region Skåne tar Lunds universitet täten i en satsning på e-hälsa och diabetes. Forskaren Damon Tojjar, som leder projektet, ser både patienten och samhället som vinnare.  Projektet är ett konkret exempel på hur sjukvård, akademi, industri och patienter tillsammans kan ta en idé ända fram till klinisk vardag. Ett 20-tal vårdcentraler i Skåne testar nu lösningen i praktiken.

  Damon Tojjar, forskande läkare vid Lunds universitets Diabetescentrum.

 • 14.30

  Eftermiddagskaffe med tillbehör.

 • 15.00

  Sjukvårdens perspektiv: Över alla hinder för klinisk forskning.

  Vilka investeringar och åtgärder måste göras i sjukvården för att ge utrymme för klinisk forskning. Vilka incitament krävs för att verksamheten ska ta sig tid? Vi får perspektiv från verksamhetschefer, företrädare för professionerna och kliniska forskare.

 • 15.30

  Från ax till patientnytta - processer som får forskning att fungera i vardagen.

  Mef Nilbert, chef, Regionalt cancercentrum syd.

 • 16.00

  Värdet av forskning som styr mot bättre medicinska resultat och patientnöjdhet.

  Avslutande diskussion med politiska företrädare på nationell och regional nivå.

 • 16.30

  Programmet avslutas med mingel.

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  29 november 2017
 • Målgrupp :
  Alla med intresse för klinisk forskning i sjukvården - politiker, chefer, forskare och sjukvårdens professioner.
 • Sista anmälningsdag :
  24 november 2017
 • Plats:
  Medicon Village, Lund
 • Adress:
  Scheelevägen 2 Lund
 • Pris:
  495 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Freja Åberg
  freja.aberg@bonniernews.se
  070 455 72 63
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda, LIF, Medicon Village och Region Skåne
 • Utställarinformation:
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Medarrangör:

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar