Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

IT i vården-dagen 2017

IT i vården-dagen 2017

Välkommen till It-i vårdendagen - Sveriges viktigaste mötesplats för digitaliseringen inom vården.


Sjukvården befinner sig i ett förändringsskede där vi bara sett början. De närmaste åren gör spjutspetsteknik i form av artificiell intelligens, robotar och sakernas internet sitt intåg på sjukhusen, samtidigt som vi ser en allt mer avancerad hemsjukvård.

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025, är regeringens mål. Tekniken är redo men hur framtiden ser ut rent realistiskt är en annan fråga. Det är en utmaning som kräver stora ekonomiska resurser, politisk kompromissvilja samt folkbildning. Var står vi idag och vilka möjligheter, risker och utmaningar kan vi se?

 • Kommer robotar att ta över sysslor från vårdpersonal på sjukhus?
 • Kan fler patienter behandlas hemifrån, via exempelvis länksamtal?
 • Kan AI och IoT i hemmen förbättra monitorering?
 • Är tjänstemännen redo och har de den kompetens och vilja som krävs för att hantera ny teknik?

På It i vården-dagen den 5 december 2017 diskuterar vi dessa frågor. Vi vänder och vrider på frågor om teknik och etik, ekonomi och filosofi. Ledande experter berättar om de senaste digitala lösningarna, hur branschen tar till sig produkter och tjänster samt om trenderna i nästa generations vård-it.

Klicka här för att läsa mer om programmet, våra talare och anmälan.

Program

 • 07.55

  Registrering och frukost

 • 08.00-08.30

  Frukostseminarium: Philips. Observera: Kräver separat (kostnadsfri) föranmälan. Mer information kommer närmare eventet.

  Innovation & genomförande – Hur går vi från ord till handling gällande vårdens digitalisering?

  Innovation i vården är inte lika med genomförande; Regeringen har en vision om att Sverige ska vara bäst på e-hälsa 2025. Digitaliseringen är en av nyckelfaktorerna för framtidens sjukvård, men förändringen går alldeles för långsamt. Digitalisering handlar inte om teknik, utan möjligheter till förändring från system till människor.
  Under detta morgonmöte belyser vi vilka hinder som blockerar transformationen och diskuterar konkreta åtgärder som skulle få den att sätta fart. Det är dags att gå från ord till handling. Sverige har inte råd att vänta med att digitalisera svensk sjukvård. Välkommen till en frukostdiskussion med konkreta tips för genomförande av vårdens digitalisering!

  Leif Tüll, ansvarig för e-hälsa och digitalisering, Philips Health Systems Norden

 • 08.40

  Moderator Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, hälsar välkommen.

 • 08.45

  Digitalisering av vården - vad gör regeringen?

  Vad gör regeringen konkret för att förbättra digitaliseringen av vården och samhället? Hur ser satsningarna ut och vem vinner på dem? Vad innebär skillnader mellan stad och land, unga och äldre? Hur ser regeringen på framtiden och frågor som berör AI och IoT?

  Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) inleder årets IT i vården-dag 2017

 • 09.00

  Så ska ny teknik förbättra vården och hälsan för medborgarna.

  Vad har hänt med alla projekt mellan storstadsregionerna och vilka upphandlingar står Stockholms landsting inför de kommande åren? Hur ser man att artificiell intelligens och Internet of Things kan förbättra vård och hälsa för medborgarna?

  Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

 • 09.30

  Vad kan maskininlärning, neurala nätverk och deep learning göra för sjukvården?

  Maskininlärning har ofta varit oåtkomlig för sjukvården eftersom den kräver stora mängder data, men med digitaliseringen av sjukvården är förutsättningarna idag helt annorlunda jämfört med tidigare.

  Max Gordon, ortopedspecialist och forskare på Danderyds sjukhus samt arrangör för Stockholm R useR Group.

 • 10.00

  Kafferast

 • 10.30

  Vad krävs för att göra teknik som respekterar patienten?

  Nya modeller och tekniker strävar efter att sätta patienten i centrum. Men den senaste forskningen om hur människa och teknik interagerar väcker frågor om nya etiska dilemman. Vad innebär det för den som ska designa teknik för vården? 

  Robyn Schimmer, doktorand, Umeå universitet.

 • 10.55

  Biosensorer - tekniken som kan revolutionera diagnostiken.

  För första gången kan biosensorer kombineras med tryckt elektronik. Biosensorer kan tryckas på små pappers- eller plastkort, i format små som kreditkort. Displayen sitter direkt på kortet eller så fästs en sändare som skickar resultatet vidare till smartphonen. Anthony Turner har jobbat med biosensorer, som används för att analysera blod och saliv, sedan 1980-talet. Han var med och tog fram de sensorer som diabetiker använder i dag för att själva kunna analysera hur mycket socker de har i blodet.

  Anthony Turner, professor, Linköpings universitet.

 • 11.20

  Hur gick det när man skulle byta datasystem för IVA-journaler på Norrlands universitetssjukhus?

  Vad gick fel och vad gick rätt? Hur mycket kostade det och vilken kompetens behövdes för att göra övergången säker och smidig? Överensstämmer våra förväntningar på tekniken med vad datasystemen kan leverera i vardagen?

  Johan Thunberg, bitr verksamhetschef och överläkare, Centrum för anestesi operation och intensivvård, Västerbottens läns landsting.

 • 11.45

  Vård i hemmet måste vara både smart och trygg

  Vård i hemmet blir ett allt viktigare sätt att ta hand om vårdbehövande. Men för att vi ska kunna känna oss trygga med detta krävs en individanpassad, säker och smart välfärdsteknologi. Här sker idag en mycket intressant utveckling i dialog mellan vårdgivare och leverantörer. Där samverkan har skapat smarta lösningar med individens behov i centrum.

  Anna-Lena Möllstam, projektledare samverkan mellan kommun och landsting, Nacka kommun, Jonas Ek, projektledare välfärdsteknik, Nacka Kommun och Joakim Börjesson, affärsansvarig för Tieto SmartCare.

 • 12.05

  Lunch

 • 13.10

  Break Out Sessions:

  1, Mälarsalen: Vad händer när digitala biomarkörer möter klinisk data genom appar?

  I takt med att befolkningen samlar in och delar fler typer av hälsodata, och blir vana vid att kontrollera sina egna hälsodata, kan varje enskild individ börja fungera som en central data-aggergator. Vad innebär det för kroniskt sjuka, vården, forskningen och industrin?

  Sofia Svanteson, grundare och designstrateg, Ocean Observations.

  2, Nobelterassen: Överraskningar och missuppfattningar om AI

  Vad är AI, maskininlärning och Deep Learning? Vilka är orsakerna till och drivkrafterna bakom den snabba utvecklingen? Vad är överdrifter och vad kan man rimligen förvänta sig? Vilka tillämpningar använder vi redan och vad är på gång? Hur förhåller sig regeringar och myndigheter i till exempel USA och Sverige till utvecklingen?

  Göran Lindsjö, AI-rådgivare till Regeringskansliet.

  3, Lindgren: Telemedicin en del av helheten

  Telemedicin är i sig inte nytt, men begreppet är inte heller väldefinierat. Telemedicin är för Karolinska sjukhuset ett koncept där man fokuserar på en helhetslösning där man kan bedriva vård oberoende av vilken plats de olika aktörerna befinner sig. Vilka olika tekniker och tjänster arbetar KS med nu och hur gör man för att få helheten att fungera med ersättningssystem, säkerhet och arbetsmiljö.

  Kristina Groth, ansvarig telemedicin, Karolinska sjukhuset.

 • 13.35

  5 minuter bensträckare

 • 13.40

  Break Out Sessions:

  1, Mälarsalen: Citrix

  Vårdterminal – ett valbart alternativ för IT-arbetsplats som tjänst inom SLL

  SLL IT levererar IT-arbetsplats, SLL eKlient, som tjänst till två tredjedelar av Stockholms läns landsting. Det virtuella klientkonceptet Vårdterminal har tagits fram tillsammans med sjukhusen inom SLL för att adressera verksamhetens behov av snabb användarväxling och sessionsförflyttning. Att kunna förflytta sig mellan olika IT-arbetsplatser utan att på nytt behöva starta alla sina applikationer. Vårdterminal erbjuds som ett valbart alternativ för IT-arbetsplats som tjänst inom SLL. Stefan Engstrand, Tjänsteansvarig för IT-arbetsplats på SLL IT, berättar om bakgrunden till Vårdterminal, fördelarna med lösningen och hur SLL resonerat kring framtagningen av tjänsten. Tillsammans med Peter Söderholm, teknisk chef på Citrix Sverige, pratar han om den tekniska lösningen som gör det hela möjligt, utmaningar och framtid.

  Peter Söderholm, Manager Systems Engineering, Nordic, Citrix och Stefan Engstrand, Tjänsteansvarig IT-arbetsplats, SLL IT

  2, Nobelterassen: DIPS

  Nästa steg – för den öppna plattformen

  • Från traditionell digital journal till en standardiserad öppen informationsmodell
  • Från arkivfunktion till processstödande informationssystem
  • Strukturerad och indexerad information - för att underlätta framtiden för AI och analys
  • Beslutsstöd - kunskapsbaserad och datadriven
  • Konfigurerbar modell kontra beroende av systembeställningar från leverantör
  • Bygga processer och expandera funktioner – flexibel

  Alexander Theodorsen, VD DIPS eHealth

  3, Lindgren: Philips

  Sverige behöver mindre innovation och mer verkstad. Varför skalar innovationerna inte upp?

  Kalla initiativen innovation av ”eHälsa”, ”IT-stödd värdebaserad vård”, ”digitalisering” eller annat modeord, men gemensamt för dem alla är att det finns en stor mängd goda exempel på testkoncept och innovativa så kallade piloter. En stor mängd av dem visar på väldigt goda resultat, inom allt från minskning av antalet besök på akuten, minskade skador för patienter till bättre arbetsmiljö. Det som saknas är uppskalning, eller breddinförande.
  Varför sker inte detta? Vad är det som hindrar att vi genomför projekt i stor skala, om testkoncepten och ”piloterna” nu visar på så goda resultat? Problemet finns inte bara i Sverige utan liknande frågeställningar ser man även på andra håll i världen. Men, samtidigt finns det en del vi i Sverige kan lära oss av andra länder i dessa frågor. Under 20 minuter kommer vi att dela med oss av några lärdomar vi sett internationellt, och också dela med oss av vår syn på hur vi kan breddinföra lyckosamma koncept i svensk hälso- och sjukvård, för att till sist få riktig verkstad i innovationsverksamheten.

  Magnus Gink, Market Solutions Leader, och Healthcare Transformation Services Partner, Philips Health Systems Nordic.

 • 14.00

  5 minuter bensträckare

 • 14.05

  Break Out Sessions:

  1, Mälarsalen: Min Doktor

  Så kan både patient och samhälle dra större nytta av digital vård

  Varför väljer patienten digital vård och vad krävs för att samhället ska dra största möjliga nytta av teknikens potential? Vi presenterar resultaten av en SIFO-undersökning om svenskarnas inställning och lyfter vilka förändringar vi ser kommer krävas av det offentliga för att vården ska kunna möta framtidens behov.

  Daniel Persson, affärsutvecklingschef, Min Doktor och Petronella Warg, kommunikationschef, Min Doktor

  2, Nobelterassen: Zerto

  Bättre omsorg genom att säkerställa kontinuerlig tillgänglighet av patientdata och applikationer

  Vad är resultatet av den senaste Datortomografin? Vilken typ av medicin använder en patient? fungerar systemen på intensivvårdsavdelningen? När är ditt nästa möte? frågor som har en viktig sak gemensamt: tillgång till IT!

  Idag är IT-relaterade katastrofer inte bara förorsakat genom vädret. Strömavbrott, ransomware och även utnyttjande av ny infrastruktur kan orsaka problem för IT driften. Med behovet av kontinuerlig tillgänglighet måste organisationer kunna reagera på en störning så snabbt att slutanvändare och kunder inte påverkas av det.
  De viktigaste skillnaderna mellan säkerhetskopiering, katastrofåterhämtning och kontinuitet i verksamheten.

  • Fördelarna med hypervisorbaserad replikering
  • Hur man skyddar kritiska applikationer och data med RPO på sekunder och RTO på minuter
  • Hur Zerto hjälper dig att skapa en avbrottsfri tjänst

  Jonas Holmgren, Systems Engineer Nordics hos Zerto & expert på katastrofåterställning

  3, Lindgren: Kentor/Sopra Steria

  AI & machine learning inom vården – möjligheter och konkreta exempel

  • Hur kan vi få bättre beslutsstöd för vårdpersonal?
  • Digitala stöd för kronikers egenvård och monitorering
  • Flippen: Individualiserad primärvård, här och nu.

  Serge de Gosson de Varennes, fil. dr i Matematik och Henrik Ahlén, strateg eHälsa

 • 14.30

  Eftermiddagsfika

 • 15.00

  "Patient empowerment" -  hur kan tekniken revolutionera mötet mellan patienter, sjukvård och samhälle? 

  Lucien Engelen leder en av Europas banbrytande think tanks som vill forma framtidens sjukvård. REshape Innovation Center vid Radboud University Medical Center i Nijmegen startade som ett experimentlabb för att utveckla och testa nya tekniska lösningar och arbetssätt som kan möta behoven hos patienter, sjukvård och samhälle bättre än vad som sker idag.

  Lucien Engelen, director, Radboud REshape & Innovation Centre vid Radboud University Nijmegen Medical Centre, Holland. TED-talker.

 • 15.40

  Varför tar digitaliseringen sådan tid?

  Digitaliseringen har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. I rapporten, Vården bortom IT pekas betydelsefulla hinder ut som bromsar eller omöjliggör utveckling. Det handlar om ålderdomliga regelverk, politiska paradoxer, myndigheter som inte tillåts utföra sitt jobb, verksamheter som är anpassade efter en sjukdomsbild som inte längre dominerar och bristande förutsättningar för löpande förbättringsarbete.Här finns även förslag på åtgärder som behöver vidtas för att komma vidare.

  Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier, IFFS.

 • 16.10

  Paneldebatt: Hänger vården med?

  Tidigare år talades det mycket om appar, sociala medier och journallösningar inom sjukvården. Nu har allmänhetens och teknikbolagens fokus flyttat till artificiell intelligens, Internet of things samt deep learning. Hänger sjukvården med på denna utveckling och om inte, vilka konsekvenser kan det få?

  Patrik Sundström, ehälsoansvarig SKL, Anders Ekholm, vice vd, IFFS, Göran Lindsjö, AI-rådgivare till Regeringskansliet, Jean-Luc af Geijerstam, tf. chef för avdelningen för samordning, eHälsomyndigheten.

 • 16.40

  It i Vården-priset delas ut för 20:e året i rad!
  För 20:e året i rad bjuder vi in alla aktörer i svensk vård och omsorg att tävla om vem som är bäst på IT och e-hälsa i Sverige. I sina nomineringar berättar de tävlande hur de har använt IT för att förbättra vård och omsorg, till exempel genom att förenkla vårdprocesser, förbättra kommunikationsvägar, öka kvaliteten och utveckla patientsäkerheten.
  Pristagarna utses av en kvalificerad och oberoende jury.
  Vem blir årets vinnare?

 • 16.50

  Moderator summerar dagen och seminariet avslutas.

 • 16.55-20.00

  After work

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  5 december 2017
 • Målgrupp:
  Alla som berörs av IT-utvecklingen i vård och omsorg.
 • Sista anmälningsdag:
  4 december 2017
 • Plats:
  Münchenbryggeriet, Mälarsalen
 • Adress:
  Torkel Knutssonsgatan 2
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3995 kronor exkl. moms. Priset gäller för dig som är verksam inom något av följande områden: sjukvård, hälsa och omsorg, apotek, kommun och landsting. *Prenumeranter på Computer Sweden och/eller Dagens Medicin får 400 kr i rabatt. Leverantör/konsult: 5 995 kr + moms. Priset gäller för dig som är leverantör inom sjukvård, hälsa och omsorg, apotek, kommun och landsting eller liknande. Grupprabatt: Anmäl minst 5 personer och få 10 % rabatt, vid 7 personer eller fler 15 % rabatt. Rabatten justeras på din faktura efter genomförd bokning.
 • Kontakt:
  Sara Grahn Lunell
  sara.grahn.lunell@bonniernews.se
  073-558 66 38
 • Arrangör:
  Dagens Medicin och Computer Sweden
 • Utställarinformation :
  Anna Nilsson
  anna.nilsson@idg.se
  0707 714 051

Arrangörer:

Partners:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar