Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

IT i vården-dagen 2017

IT i vården-dagen 2017

Medan myndigheter talar tillgång till Internet och digitalisering av byråkrati älskar media och organisationer appar och sociala medier. Allmänhet och storföretag däremot har flyttat fokus till artificiell intelligens och Internet of Things. Men var befinner sig sjukvården?


Regeringen har satt ett mål om att nationen ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025. Detta är en utmaning som kräver stora ekonomiska resurser, politisk kompromissvilja samt folkbildning. Nya system måste uppfinnas och gamla raderas. Medborgare måste informeras och myndigheter och företag samarbeta. Parallellt med detta mål ska personalbrist tacklas och en åldrande befolkning vårdas. Inget politiskt parti förnekar att utmaningarna är många och svåra. IT-företagen är redo liksom medborgarna men är tjänstemännen det? Har de den kompetens och vilja som krävs för att hantera ny teknik? På IT i vården-dagen 2017 tar vi ett fast grepp om alla dessa frågor och vänder och vrider på det etiska, estetiska samt tekniska som kan vara vården till gagn genom företag, myndigheter och media. De mest initierade föreläsarna berättar om vad som finns på marknaden, hur branscherna tar till sig produkterna och tjänsterna samt trender de förutspår ska ske i framtiden. 

Klicka här för att läsa mer om programmet, våra talare och anmälan.

Program

 • 08.00

  Registrering och frukost

 • 08.40

  Moderator Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, hälsar välkommen.

 • 08.45

  Vad gör regeringen?

  Vad gör regeringen konkret för att förbättra digitaliseringen av vården och samhället? Hur ser satsningarna ut och vem vinner på dem? Vad innebär skillnader mellan stad och land, unga och äldre? Hur ser regeringen på framtiden och frågor som berör AI och IoT?

  Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) inleder årets IT i vården-dag 2017

 • 09.00

  Vad händer i Stockholm?

  Vad har hänt med alla projekt mellan storstadsregionerna och vilka upphandlingar står Stockholms landsting inför de kommande åren? Hur ser man att artificiell intelligens och Internet of Things kan förbättra vård och hälsa för medborgarna?

  Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

 • 09.30

  Vad är maskininlärning, neurala nätverk och deep learning?

  Maskininlärning har ofta varit oåtkomlig för sjukvården eftersom den kräver stora mängder data, men med digitaliseringen av sjukvården är förutsättningarna idag helt annorlunda jämfört med tidigare.

  Max Gordon, ortopedspecialist och forskare på Danderyds sjukhus samt arrangör för Stockholm R useR Group.

 • 10.00

  Kort kafferast

 • 10.30

  Finns det personcentrerad teknik?

  Patientcentrering nämns allt oftare i sammanhang som berör tekniklösningar inom vård och hälsa. Men finns det egentligen personcentrerad teknik och hur ser den i så fall ut? En kritisk analys av den pågående digitalisering i relation till olika person/patient-centrerade vårdmodeller. En öppen diskussion kring konsekvenserna av digitaliseringen som då främst berör patientperspektivet och som visar på en del av de nya, etiska dilemman som uppstår.

  Robyn Schimmer, doktorand, Umeå universitet.

 • 10.55

  Biosensorer förändrar allt

  För första gången kan biosensorer kombineras med tryckt elektronik. Biosensorer kan tryckas på små pappers- eller plastkort, i format små som kreditkort. Displayen sitter direkt på kortet eller så fästs en sändare som skickar resultatet vidare till smartphonen.

  Anthony Turner, professor, Linköpings universitet.

 • 11.20

  Hur gick det när man skulle byta datasystem för IVA-journaler på Norrlands universitetssjukhus?

  Vad gick fel och vad gick rätt? Hur mycket kostade det och vilken kompetens behövdes för att göra övergången säker och smidig? Överensstämmer våra förväntningar på tekniken med vad datasystemen kan leverera i vardagen?

  Johan Thunberg, bitr verksamhetschef och överläkare, Centrum för anestesi operation och intensivvård, Västerbottens läns landsting.

 • 11.45

  Lunch

 • 12.45

  Key note speaker: TIETO

 • 13.05

  5 minuter bensträckare

 • 13.10

  Break Out Sessions:

  1, Mälarsalen: Vad händer när digitala biomarkörer möter klinisk data genom appar?

  I takt med att befolkningen samlar in och delar fler typer av hälsodata, och blir vana vid att kontrollera sina egna hälsodata, kan varje enskild individ börja fungera som en central data-aggergator. Vad innebär det för kroniskt sjuka, vården, forskningen och industrin?

  Sofia Svanteson, Ocean Observations.

  2, Nobelterassen: Överraskningar och missuppfattningar om AI

  Vad är AI, maskininlärning och Deep Learning? Vilka är orsakerna till och drivkrafterna bakom den snabba utvecklingen? Vad är överdrifter och vad kan man rimligen förvänta sig? Vilka tillämpningar använder vi redan och vad är på gång? Hur förhåller sig regeringar och myndigheter i till exempel USA och Sverige till utvecklingen?

  Göran Lindsjö, AI-rådgivare till Regeringskansliet.

  3, Lindgren: Telemedicin en del av helheten

  Telemedicin är i sig inte nytt, men begreppet är inte heller väldefinierat. Telemedicin är för Karolinska sjukhuset ett koncept där man fokuserar på en helhetslösning där man kan bedriva vård oberoende av vilken plats de olika aktörerna befinner sig. Vilka olika tekniker och tjänster arbetar KS med nu och hur gör man för att få helheten att fungera med ersättningssystem, säkerhet och arbetsmiljö.

  Kristina Groth, ansvarig telemedicin, Karolinska sjukhuset.

 • 13.35

  5 minuter bensträckare

 • 13.40

  Break Out Sessions:

  1, Mälarsalen: Citrix

  2, Nobelterassen: DIPS

  3, Lindgren: Intersystems

 • 14.00

  5 minuter bensträckare

 • 14.05

  Break Out Sessions:

  1, Mälarsalen: Min Doktor

  2, Nobelterassen: Zerto

  3, Lindgren: Partnertalare meddelas snart...

 • 14.30

  Eftermiddagsfika

 • 15.00

  Patient empowerment

  Lucien Engelen leder en av Europas banbrytande think tanks som vill forma framtidens sjukvård. REshape Innovation Center vid Radboud University Medical Center i Nijmegen startade som ett experimentlabb för att utveckla och testa nya tekniska lösningar och arbetssätt som kan möta behoven hos patienter, sjukvård och samhälle bättre än vad som sker idag.

  Lucien Engelen, director, Radboud REshape & Innovation Centre vid Radboud University Nijmegen Medical Centre, Holland. TED-talker.

 • 15.40

  Varför tar digitaliseringen sådan tid?

  Digitaliseringen har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. Om vi låter den. I den här rapporten Vården bortom IT pekas betydelsefulla hinder som bromsar eller omöjliggör utveckling ut, liksom ett förslag på åtgärder som behöver vidtas för att komma vidare. Det handlar om ålderdomliga regelverk, politiska paradoxer, myndigheter som inte tillåts utföra sitt jobb, verksamheter som är anpassade efter en sjukdomsbild som inte längre dominerar och bristande förutsättningar för löpande förbättringsarbete.

  Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier, IFFS.

 • 16.10

  Paneldebatt: Hänger vården med?

  Tidigare år talades det mycket om appar, sociala medier och journallösningar inom sjukvården. Nu har allmänhetens och teknikbolagens fokus flyttat till artificiell intelligens, Internet of things samt deep learning. Hänger sjukvården med på denna utveckling och om inte, vilka konsekvenser kan det få?

  Paneldebatt: Patrik Sundström, ehälsoansvarig SKL, Anders Ekholm, vice vd, IFFS, Göran Lindsjö, AI-ansvarig, Finansdepartementet, m.fl. 

 • 16.40

  Moderator summerar dagen och seminariet avslutas.

 • 16.45-20.00

  After work

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  5 december 2017
 • Målgrupp:
  Alla som berörs av IT-utvecklingen i vård och omsorg.
 • Sista anmälningsdag:
  4 december 2017
 • Plats:
  Münchenbryggeriet, Mälarsalen
 • Adress:
  Torkel Knutssonsgatan 2
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3995 kronor exkl. moms. Priset gäller för dig som är verksam inom något av följande områden: sjukvård, hälsa och omsorg, apotek, kommun och landsting. *Prenumeranter på Computer Sweden och/eller Dagens Medicin får 400 kr i rabatt. Leverantör/konsult: 5 995 kr + moms. Priset gäller för dig som är leverantör inom sjukvård, hälsa och omsorg, apotek, kommun och landsting eller liknande. Grupprabatt: Anmäl minst 5 personer och få 10 % rabatt, vid 7 personer eller fler 15 % rabatt. Rabatten justeras på din faktura efter genomförd bokning.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin och Computer Sweden
 • Utställarinformation :
  Anna Nilsson
  anna.nilsson@idg.se
  0707 714 051

Arrangörer:

Partners:

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar

Nominera till Athenapriset 2017!