Du som läkare har ett unikt yrkesansvar och dessutom ett tvingande juridiskt regelverk att förhålla dig till. Kursen tar ett samlat grepp om det regelverk som du omfattas av och som påverkar din yrkesutövning.


Lär dig gällande regler och föreskrifter kopplat till aktuell lagstiftning för svensk hälso- och sjukvård

Ur innehållet:
• Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt
• Information och samtycke till vård och behandling
• Patientdatalagen i praktiken
• Att skriva patientjournal
• Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården
• Ditt ansvar enligt patientsäkerhetslagen
• Inspektionen för vård och omsorg - ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård 

Målsättningen med kursen är att ge dig god insikt i och kunskap om de lagar och regler som du som läkare förväntas känna till.