Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Kommunal sjukvård 2017

Patienten flyttar hem - är kommunerna redo för ansvaret?

Välkommen till en temadag om de just nu mest aktuella frågorna för den kommunala sjukvården - i dag och i framtiden. Få koll på den nya lagtiftningens konsekvenser, bli inspirerad av föregångare som tänker nytt, och ta del av konkreta praktikfall till nytta i vardagen.

INGET LUFTSLOTT. Hemsjukhuset är redan Sveriges största sjukhus - och trycket äkar när kommunerna nu får ett tidigare ansvar för de medicinskt färdigbehandlade patienterna. Foto: Thinkstock Photos.

Den 1 januari 2018 får Sverige en ny lagstiftning som innebär genomgripande förändringar för kommunernas ansvar för sjukvården. Färdigbehandlade patienter ska lämna sjukhuset tidigare och ansvaret övertas av kommunerna. Primärvården får en ny roll som dirigent för processen.

 • Hur tar kommunerna höjd för att möta de nya kraven?
 • Hemsjukvården är redan i dag Sveriges största sjukhus - nu ökar trycket. Vilka är de mest kritiska frågorna att lösa på kort och lång sikt?
 • Vad är kommunernas vision för framtidens vård och omsorg?
 • Patientsäkerhet i vardagen - vad gör mest skillnad för patienterna?

UR PROGRAMMET

 • Juridiken: Vilket stöd kan Socialstyrelsen ge när kommunerna tar över ansvaret?

  Vad säger den nya lagstiftningen som gör kommunerna ytterst ansvariga för de medicinskt färdigbehandlade patienterna? Hur ser regelverket ut för vård i hemmet? Vad ska medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvarig för rehabilitering rätta sig efter? Vilket stöd behövs, och hur ska det vara utformat för att fungera i vardagen?

  Bitte Fritzson, chef, enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik, rättsavdelningen, Socialstyrelsen, Lisa van Duin, jurist, enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik, rättsavdelningen, Socialstyrelsen.

 • Vad behöver vi för att ge en patientsäker vård i hemmet?

  Den nya lagen om hemgång från slutenvården innebär utmaningar för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering som har ansvaret för patienternas säkerhet när de har kommit hem. Det finns farhågor om att patienterna ska hemskickade för tidigt. Hur ser omställningen ut och vad behöver vara klart för att vården ska bli patientsäker efter årsskiftet?

  Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Sävsjö, ny ordförande i föreningen Medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

 • Den enes arbetsplats, den andres hem – utformning och design för framtidens hemsjukvård.

  Det är en utmaning att uppnå rimliga arbetsförhållanden och god patientsäkerhet, samtidigt som patienten inte vill att hemmet förvandlas till ett sjukhus. På Lunds Tekniska Högskola pågår forskning om den fysiska utformningen av inredning och utrustning i hemsjukvård. Hur ska ett mer effektivt arbetssätt för design och konstruktion utformas för hemsjukvården så att hänsyn tas till motstridiga användarkrav?

  Gerd Johansson, professor i ergonomi och aerosolteknologi, Lunds Tekniska Högskola.

 • Hemsjukvården – Sveriges största sjukhus.

  Hur lyckades Borgholms hälsocentral vända på traditionella synsätt och ta tillvara medborgarnas intresse för en fungerande vård? Personalens inställning och en väl bemannad primärvård  är viktiga nycklar till framtidens vård. Vad behöver vara på plats för att förändringen ska kunna genomföras och hur ser ekonomin ut efter förändringen?

  Åke Åkesson, verksamhetschef för Borgholms hälsocentral och för det "semivirtuella" hemsjukhuset.

 • Norrtäljemodellen: Resultat och patientnytta med integrerade vårdkedjor.

  Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje har under tio år haft vård och omsorg under samma organisationstak. Verksamheten startade som ett försök att riva murarna mellan vård som är kommunens ansvar och landstingens verksamhet, som sjukhus, primärvård och psykiatri. Hur funkar vård utan stuprör? Vilka förutsättningar och incitament behövs för samverkan? Vilka resultat går att åstadkomma till nytta för patienterna med en fullt integrerad vårdkedja?

  Peter Graf, vd, Tiohundra.

 • Guldskapellen 2017: Svårläkta sår - nytänkande kring gammalt problem.

  Årets förnyare inom sjukvården 2017 är Sårcentrum i Blekinge, där forskning och behandling av patienter med svårläkta sår möts. Sårcentrum står också bakom det nationella kvalitetsregistret Rikssår som har minskat antibiotikaanvändningen. Arbetet, som belönades med Dagens Medicins Guldskalpell 2017, har stor betydelse för vårdens kvalitet i kommunal sjukvård.

  Rut Öien, distriktsläkare, docent i allmänmedicin,  medicinskt ansvarig för Sårcentrum i Blekinge.

 • I praktiken: Konsten att sy ihop en sömlös vårdkedja.

  Överföringen av hemsjukvården i kommunal regi I Kronoberg är ett föredöme. Här fungerar samma journalsystem i kommunerna, på regionens sjukhus och i primärvården. Vilka har varit framgångsfaktorerna i arbetet för att skapa en sömlös vård? Vad har det inneburit för att korta tiden på sjukhus för de medicinskt färdigbehandlade patienterna?

  Maria Magnusson Evertsson, verksamhetsutvecklare Region Kronoberg, Nina Fredh, distriktssjuksköterska vid Hemsjukvården, Hovmantorp i Region Kronoberg.

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  21 november 2017
 • Målgrupp :
  Sjuksköterskor, verksamhetschefer och andra beslutsfattare inom kommunal sjukvård, politiker och andra med intresse för sjukvård i gränslandet mellan landsting och kommun.
 • Sista anmälningsdag :
  20 november 2017
 • Plats:
  Bygget Fest & Konferens
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kronor + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården eller omsorg, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga: 4 995 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Freja Åberg
  freja.aberg@bonniernews.se
  073-558 66 38
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar

Nominera till Athenapriset 2017!