Sverige är på väg att utveckla en ny nationell modell för att få bättre koll på de nya läkemedel som är på väg ut i sjukvården. Behovet är stort – den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA räknar i år med 100 ansökningar för nya mediciner.

Välkommen till en temadag på spaning efter en ny tid inom läkemedelsforskningen. Hur påverkar utvecklingen patienternas möjligheter att få tillgång till en effektiv, innovativ och jämlik behandling med läkemedel?