Välkommen till Reumatologidagen 2013 – en temadag med diskussion och kunskapsutbyte om hur vi utvecklar framtidens vård för patienter med kroniska sjukdomar, med reumatologin som exempel. Nya nationella riktlinjer och medicinska framsteg ställer krav på stora förändringar och tuffa prioriteringar i vård och behandling av patienter med kroniska sjukdomar i rörelseorganen.

  • Hur långt har verksamheten kommit i införandet av de nya nationella riktlinjerna?
  • Hur utvecklar vi vården för patienter som behöver vård hela livet? Vilka mål ska vi ha?
  • Vilka kunskapsluckor behöver vi få svar på i behandlingen av reumatiska sjukdomar?
  • Hur ska patienternas kunskap tas tillvara i behandling och forskning?

Ta del av ett aktuellt och angeläget program och var med i diskussionen onsdagen den 20 mars.

Programmet har utformats i samarbete med Svensk reumatologisk förening och Reumatikerförbundet.