Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Samverkansdagen 2017

Makten över besluten – ordnat införande och kunskapsstyrning under lupp

Både det ordnade införandet och följsamheten till nationella riktlinjer utvärderas under 2017 med flera förslag till förbättringar. Välkommen till en dag där vi reder ut och diskuterar vem som ska styra över patienternas behandling.

UR PROGRAMMET:

 • Hur ska vi vässa det ordnade införandet?

De inblandade aktörerna är generellt positiva till det ordnade införandet, men flera områden behöver utvecklas. Dit hör exempelvis transparensen, rättssäkerheten och patientinvolveringen. Det konstaterade Vårdanalys i sin förstudie för utvärderingen av det ordnade införandet. I sommar ska slutrapporten presenteras för regeringen – inklusive förslag på hur en jämlik och kostnadseffektiv tillgång till läkemedel ska säkras.

Carl Lundgren, utredare, Vårdanalys.

 • Från splittring till jämlik vård - mot en tydligare kunskapsstyrning.

Sjukvården är inte jämlik – trots mängder av initiativ att åstadkomma detta. Det var utredaren Sofia Wallströms slutsats när hon i juni presenterade sina förslag för bättre kunskapsstyrning av sjukvården. Hon föreslår bland annat att statens ansvar förtydligas och landstingens ansvar utökas för att öka genomslaget för faktisk kunskapsbaserad vård.

Sofia Wallström, regeringsutredare.

 • Och den ljusnande framtid är kunskapsstyrningens?

En ny sammanhållen struktur för kunskapsstyrning är under upparbetning av landstingen med stöd av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Målsättningen är att skapa ett stödjande system för hälso- och sjukvården som ska leda till kunskapsbaserad och jämlik vård.  18 olika programområden – från patientsäkerhet till läkemedel - ska bemannas med experter tillsatta från regionerna. Dessa ska få i uppdrag att omvärldsspana, identifiera ojämlikheter och ta fram kunskapsstöd. Till de första områdena hör kvinnohälsa och psykisk hälsa.

Marie Lawrence, samordnare sammanhållen struktur för kunskapsstyrning, Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Anmälan
Anmälan

Information

 • När:
  29 september 2017
 • Målgrupp :
  Du som jobbar med läkemedelsinförande eller kunskapsstyrning inom vården. På läkemedelsföretag, inom landstinget eller som politiker.
 • Sista anmälningsdag :
  27 september 2017
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  3 225 kronor + moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården och myndigheter. 6 450 kronor + moms för läkemedelsföretag. 8 450 kronor + moms för konsultföretag, advokatbyråer etc.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden
 • Utställarinformation:
  Christine Granvik
  christine.granvik@bbm.bonnier.se
  070-566 24 47

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar

Nominera till Athenapriset 2017!