Det finns över en miljon människor med långvarig smärta i Sverige. Men långtifrån alla får hjälp och vården ser mycket olika ut beroende på var i landet man bor. När smärtvården brister får både patienten och samhället betala priset.

Välkommen till Smärtdagen 2013 onsdagen 10 april – en dag för alla med engagemang i utvecklingen av svensk smärtvård.

  • Kan en nationell smärtplan ge en bättre struktur i smärtvården?
  • Hur kan patienterna få bättre hjälp för sin smärta?
  • Vem ska ta initiativet för en bättre smärtvård?