Dagens Medicin bjuder in till ett eftermiddagsseminarium om det pågående arbetet för att förverkliga den nya vaccinationslagen.
Det har gått ett år sedan regeringen lade fram sin proposition om en ny lag om nationella vaccinationsprogram. Från den 1 januari 2013 ska de nya reglerna börja gälla.  

  • Vad händer på Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet?
  • Vilka förväntningar finns på utvecklingen av vaccinationsprogrammen – och vilka är farhågorna?
  • Vad behöver göras på nationell, regional och lokal nivå?