Så har det varit under många år. Men för sex år sedan kom en ny lagstiftning från EU som ska öka dokumentationen när det gäller barn – Paediatric Regulation 2007.

Viveca Odlind, docent och senior expert på Läkemedelsverket, berättar om läget, vad som har hänt efter lagen och vad hon tror kommer att hända i framtiden på området läkemedel och barn. Se intervjun här.