Brun fettvävnad innehåller fler blodkärl och mitokondrier än vit fettvävnad. Medan det vita fettet lagrar energi så bränner det bruna fettet energi. Tidigare har man trott att brunt fett framför allt finns i barndomen och sedan försvinner. En ny studie av forskare från Joslin Diabetes Center vid Harvard Medical School i Boston pekar på att vuxna har mer brunt fett än vad man tidigare har trott.

Forskarna analyserade data från 1 972 patienter som av olika anledningar genomgått undersökningar med PET och datortomografi. Forskarna hittade brun fettvävnad hos 7,5 procent och 3,1 procent av de kvinnor respektive män som ingick i studien.

De kunde också konstatera att sannolikheten att finna brun fettvävnad var omvänt korrelerad till ålder, utomhustemperatur vid undersökning, användning av betablockerare och för äldre patienter även till BMI.

Sambandet mellan BMI och brunt fett gör att forskarna drar slutsatsen att brunt fett kan skydda mot fetma och har betydelse för ämnesomsättningen hos vuxna.

Aktivering av brun fettvävnad kan därför enligt artikelförfattarna bli en framtida strategi för behandling av både fetma och insulinresistens.

Studien publiceras i dag, onsdag, i New England Journal of Medicine.

New England Journal of Medicine 2009; 360: 1509-1517