Det framkommer i en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som publiceras i dag.

Nästan alla män drabbas som äldre av prostataförstoring, vilket kan ge problem med urin­ering. SBU:s genomgång visar att läkemedlen som används mot problemen har begränsad effekt.

– Det är påtagligt när man jämför både med kirurgi och med place­bo, placeboeffekten är större än den sanna läkemedelseffekten. Vi tror att det sker en viss överförskrivning, säger Anders Spångberg, urolog i Linköping och ordförande för projektgruppen.

SBU poängterar att det är viktigt att utvärdera hos varje patient om läkemedlen verkligen fungerar.

– Lätta besvär behöver inte alltid behandlas. Vid ordentligt påverkat urinflöde är det kanske bäst att sikta på operation direkt, säger Anders Spångberg.

Det varierar hur många män som behandlas, både med läkemedel och med kirurgi. Vissa landsting opererar dubbelt så ofta som andra.

– Det har skett en ganska kraftig minskning av kirurgin, det skulle kunna vara så att för få opereras i dag eftersom det är trångt i våra operationssalar.

Det finns även flera naturläkemedel mot prostatabesvär, och enligt enstaka studier tycks nässelextrakt och det kolesterolliknande medlet beta-sitosterol ha viss effekt. Anders Spångberg konstaterar dock att studierna är svårtolkade.