Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjuksköterskorna tar tarmpatienterna från start till mål

Vårdutveckling

De är Sveriges första sjuksköterskor certifierade för att undersöka sina tarmpatienter med 3D-ultraljud. Det har kortat köerna och avlastat kirurgerna.

Gästkrönikan
Medicinska nyheter

ASA påverkade inte förlopp av covid-19

Infektion

Behandling med acetylsalicylsyra i lågdos för att minska proppbenägenheten minskade inte dödligheten hos sjukhusvårdade patienter med covid-19.

Digital patientsäkerhet

Totalstopp för recept och medicin i helgen

Digitalisering

Ett planerat driftstopp hos E-hälsomyndigheten i helgen gör att inga e-recept kan skrivas, eller läkemedel hämtas ut, i upp till 15 timmar.

Samsjuklighetsutredningen

Regionerna föreslås få helhetsansvar vid samsjuklighet

Psykiatri

Regionerna får helhetsansvaret för alla psykiatriska diagnoser, inklusive skadligt bruk och beroende. Det förslår utredare Anders Printz.

special: lungmedicin

Nya lungor når fler när hjärtdöda donerar

Luftvägarna

Fler lungor kan transplanteras när donation efter cirkulationsstopp, så kallad DCD, införs på bred front i landet. Men konceptet väcker även kritik.


Förstörda lungor i pandemins spår

”Läkaren är konsult och patienten är vd i sitt eget liv”