Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

Bättre diabetesbehandling kan spara 4 000 levnadsår

Publicerad: 2 juli 2015, 13:24

Foto: Thinkstock

Med en tidigare och mer intensiv glukossänkande behandling skulle antalet vunna levnadsår för patienter med diabetes typ 2 vara mer än 4 000 fram till år 2030, enligt en rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.


Sjukvården står inför stora kostnadsökningar för behandling av en växande grupp diabetes typ 2-patienter. Gruppen beräknas öka med cirka 33 procent, till 560 000 personer, år 2030 och årskostnaderna kommer, enligt rapporten, att ligga på 21 miljarder kronor i 2013 års prisnivå.

Men samma rapport uppskattar också mängden komplikationer som skulle kunna undvikas med en tidigare insättning av glukossänkande läkemedel och den vinsten det skulle innebära i form av en ökning i antalet levnadsår.

Enligt de siffror som rapporten har kommit fram till skulle mer än 800 personer kunna slippa hjärtinfarkt, mer än 500 personer undvika att få stroke och drygt 200 personer undgå att bli blinda. Totalt räknar studieförfattarna med 4 000 vunna levnadsår fram till år 2030. Analysen gjordes med en hälsoekonomisk modell för analys av kostnadseffektivitet.

Mona Landin Olsson, professor i diabetologi och överläkare vid endokrinkliniken på Skånes universitetssjukhus, har läst rapporten och konstaterar att siffrorna förstås är osäkra eftersom det rör sig om en analys på lång sikt.

– De har gjort så gott de har kunnat med den information som finns i dag. Men det finns väldigt mycket felkällor, säger hon till Dagens Medicin.

Samtidigt konstaterar hon att det finns ett värde i att försöka se långt fram i tiden eftersom de behandlingar som sätts in nu får sitt utfall långt senare.

Hur svårt är det att genomföra en sådan här intensifiering av behandlingen?

– Det kräver ganska mycket i form av nya läkemedel men också intensifierade besök, uppföljning av att patienterna tar medicinen och av biverkningar. Det här gäller väldigt många patienter, med nuvarande resurser så är det inte lätt att genomföra, säger Mona Landin Olsson.

Rapportförfattarna räknar med att de ökade kostnaderna går på ett ut med kostnader för uteblivna komplikationer.

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev