torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

Flera kraftsamlar för psykisk hälsa

Publicerad: 1 juli 2019, 10:24

Moderator Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKL, Susanne Nordling (MP), regionråd Stockholm, Lars Stjernkvist (S), kommunalråd Norrköping, Anders W Jonsson, riksdagsledamot C och sjukvårdspolitisk talesperson.

Foto: Katarina Ekspong

Sveriges Kommuner och Landsting kraftsamlar för psykisk hälsa med en ny satsning, Region Stockholm omorganiserar första linjens psykiatri till alla vårdcentraler och Norrköpings kommun följer upp effekterna av sina insatser allt bättre.


Och inget av det ska vara tillfälliga projekt, allt ska vara långsiktiga satsningar för psykisk hälsa.

– Det är dags att göra. Vi behöver inte fler projekt och kanske inte ens mer resurser. Vi behöver göra, sa Susanne Nordling (MP), regionråd med ansvar för psykiatri i Region Stockholm, på seminariet Hur tar vi gemensamt ansvar för barn och ungas psykiska hälsa?, som arrangerades av statliga forskningsinstitutet Rise.

I Region Stockholm ska terapimottagningar införas med digitala verktyg, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer, på alla vårdcentraler. Det innebär att många vårdcentraler måste samarbeta med varandra för att kunna erbjuda resurserna. Idén är hämtad från London och rör psykisk ohälsa från 0-100 år. Vårdcentralen ska bli en sambandslänk för hela familjer.

– Vi kan inte vänta på primärvårdsreformen. Vi genomför nära vård redan nu, sa Susanne Nordling.

Genom att stärka primärvården är det meningen att både barn- och vuxenpsykiatrin ska få mer resurser att ägna sig åt dem med större problem. I höst samlar Region Stockholm alla vårdcentraler för att skapa en primärvårdsstrategi och under mandatperioden ska den rullas ut i verksamheten.

Även Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vill få större kraft i regionernas långsiktiga arbete för att främja psykisk hälsa genom en nationell kraftsamling. Därför startar de en arena där bland annat goda exempel ska samlas och spridas.

– Vi ska samla skrytarna så det får positiv effekt, sa Anders Knape (M), ordförande SKL, när han lanserade projektet på seminariet i Almedalen.

Kraftsamlingen börjar med en kick-off den 9 september som leds av psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren, SKL.

En person som Anders Knape anser har anledning att stå där och skryta är Lars Stjernkvist (S), kommunalråd i Norrköping.

I tio år har kommunen arbetat med sociala investeringar för att minska den psykiska ohälsan. Åtta av tio projekt har varit framgångsrika, uppgav Lars Stjernkvist på seminariet, och lyfte särskilt satsningarna på familjehemsplacerade barn. Det finns evidens som stödjer att om barn, med stora sociala problem, lyckas i skolan går det bättre för dem i livet och den psykiska ohälsan minskar. Med den kunskapen som bas har stöd satts in som lett till att familjehemsplacerade barn i Norrköping i dag har bättre skolresultat är snittet i kommunen. Nu görs en liknande satsning på barn i HVB-hem.

– Det som är svårast i den kommunala verksamheten är att stanna upp, få tid att reflektera och höja blicken. Vi behöver bli bättre på att ta vara på den kunskap som finns, följa upp och utvärdera, sa han.

Riksdagsledamot Anders W Jonsson, centerns sjukvårdspolitiska talesperson, anser att det behövs mer nationell styrning med mer lagstiftning och kunskapsstyrning.

– När det finns en metod som fungerar, som den i Norrköping, då bör statens kunskapsstyrning komma in och reglera så att den sprids. Det behövs ett nationellt ansvar när det inte är någon tvekan om att metoder har en effekt. Det ska inte vara fritt valt arbete, sa Anders W Jonsson.

Om det rådde det dock delade meningar i panelen. Mer forskning och spridning av kunskaper på nationell nivå efterfrågas från lokalt håll men regler och lagstiftning finns mer skepsis emot. Utom på en punkt.

– Lagstiftningen hindrar alla olika aktörer som finns från att samarbeta vettigt på grund av sekretessen. Det måste vi göra något åt, sa Anders W Jonsson.

KATARINA EKSPONG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev