Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

Läkarna lägger en dag i veckan på administration

Publicerad: 3 juli 2019, 07:00

Foto: Thinkstock

Enligt en enkätundersökning lägger svenska läkare i snitt en arbetsdag i veckan på administration. Undermåliga it-system och otydliga förväntningar är andra problem som läkare lyfter i en rapport av konsultbolaget McKinsey.


Bakgrunden är att läkarnas produktivitet har minskat, enligt flera tidigare rapporter. Den svenska sjukvården placerar sig i topp i internationella rankningar men produktiviteten, definierat som producerade enheter vård per investerad krona, har varit negativ. Mellan 2008 och 2016 ökade kostnaden för sjukvården i kronor per invånare stadigt, medan antalet vårdtillfällen och läkarbesök per invånare minskade. Enligt en internationell jämförelse, gjord av OECD 2015, ligger svenska läkare i botten när det gäller antal besök: 692 per läkare och år.

Det är därför konsultföretaget McKinsey & Company, i samarbete med Läkarförbundet, har velat undersöka hur läkarnas tid ska kunna användas bättre. Drygt 1 200 kliniskt verksamma läkare har svarat online på enkäten som presenteras på Dagens Medicins vårdtorg i Almedalen i dag, onsdag, under seminariet Så lägger läkarna sin tid. Analysen är gjord av konsultbolaget och fem problemområden har identifierats:

■ Läkarna lägger i snitt 19 procent av sin arbetstid på administration och det saknas riktlinjer för hur arbetstiden ska disponeras.
■ Ett hundratal kommentarer i enkäten kretsar kring att krånglande, tröga och icke-användarvänliga it-system stjäl tid från det kliniska arbetet.
■ Läkare anser att de lägger tid på saker som borde utföras av andra, som att koka kaffe, städa lunchrum och byta lampor. Det saknas kringpersonal.
■ 73 procent av läkarna svarar att de sällan får feedback som handlar om effektiva arbetssätt.
■ 92 procent av läkarna som svarat på enkäten skulle vilja att resurserna inom vården fördelades annorlunda. Tilldelningen av resurser ökar mer för lednings- och stabsfunktioner än för klinisk personal.

I rapporten pekas fyra åtgärder ut som skulle kunna förbättra läkarnas produktivitet. Det handlar om tydligare roller på arbetsplatsen så att inte just läkarna ägnar tid åt att till exempel byta trasiga lampor, strukturerad planering för hur mycket tid som ska läggas på olika arbetsuppgifter så att administration inte äter upp tiden som bör läggas på patientrelaterade uppgifter och vidareutbildning, digitalisering i samarbete med de anställda och slutligen coachning om framgångsrika effektiva arbetssätt.

En svaghet med rapporten är att endast drygt 1 200 läkare svarade på enkäten, av omkring 12 000 tillfrågade.

KATARINA EKSPONG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev