Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

PwC: Medborgarna efterfrågar prevention

Publicerad: 3 juli 2019, 09:52

En hög andel av de som svarat på konsultföretaget PwC.s enkät uppger att de vill att vården tar del av data de samlat in om sig och sin hälsa.

Foto: Getty Images

Många svenskar skulle förbättra sin hälsa med preventiva åtgärder men få tycker att hälso- och sjukvården är engagerad i detta. Det menar konsultföretaget i en rapport som presenteras i dag i Almedalen.


Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


PwC har tagit fram rapporten i samarbete med Apoteket AB, Roche Diagnostics och Abbvie samt läkemedelsdistributören Tamro med syftet att ta reda på medborgarnas upplevelse av hur vården arbetar med att förebygga sjukdomar, och invånarnas inställning till hälsofrämjande insatser.

Omkring 78 procent av de 1 000 individer som svarat på enkäten uppgav att de skulle vara motiverade att förbättra sin hälsa om de fick information från en läkare som dessutom är styrkt av ett provresultat. Men bara en tredjedel av de som besvarat enkäten svarar att de upplever att vården är engagerad i att hjälpa dem med hälsofrämjande åtgärder. ­

I enkäten ställdes också frågor om inställningen till att använda teknik för att mäta och följa upp sin hälsa. Nästan 50 procent svarade att de skulle vara motiverade att ändra sina levnadsvanor utifrån teknik som till exempel en smart klocka som mäter pulsen, blodtryck eller liknande. Störst intresse fanns hos gruppen som hade en eller fler diagnoser.

– ­Många vill vara delaktiga i sin egen hälsa och vill gärna att vården använder de uppgifter som de har mätt. Men i dag finns inga processer eller riktlinjer för hur vården ska använda dessa. En idé skulle kunna vara att digitala verktyg byggdes in i arbetet för nationell kunskapsstyrning, säger Henrik Schildt, branschexpert inom hälso- och sjukvård på PwC.

Det finns väldigt många appar och verktyg i dag, hur ska dessa kvalitetssäkras?

– De behöver självklart utvärderas och bli medicinskt validerade på samma sätt som läkemedel och ha CE-märkning.

I rapporten presenterar PwC också ett antal förslag för hur en omställning till mer fokus på preventiv hälso- och sjukvård skulle kunna genomföras. Ett är att sådant som hälsokontroller skulle kunna ske på andra platser än i vården, till exempel apotek eller i köpcentrum. Samtidigt är det just förtroendet för hälso- och sjukvården som är högt.

–Tittar man på utfallet så kommer apoteken ganska långt ner när människor svarar på vilka de har förtroende för när det gäller just preventiv vård. Men ska vi lyckas med omställningen till nära vård så behöver vi hitta nya sätt och nya platser att möta medborgarna när vården är så hårt ansatt, säger Henrik Schildt.

PwC presenterar sin rapport ”Från sjukvård till hälsovård” i Almedalen i dag onsdag den 3 juli.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev