Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

Tufft för vårdanställda

Publicerad: 3 juli 2013, 14:24

Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm, Anna Andersson, vice förbundsordförande i Vårdförbundet, Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna och Martin Andreasson (M), oppositionsregionråd i Västra Götaland diskuterade enkäten.

Foto: Samuel Åsgård

Vårdanställda har högre arbetsbelastning, mindre möjlighet att påverka sin arbetsvardag och sämre balans mellan arbete och fritid än andra yrkesgrupper, visar en enkät.


Under Almedalsveckan presenterade Svenskt kvalitetsindex svaren från  en stor enkät om svensk sjukvård. Totalt har 700 vårdanställda och 500  patienter svarat på frågorna. Svaren bland de vårdanställda visar att  vården är en tuff bransch att jobba i. De som jobbar i sjukvården är  visserligen mer motiverade och upplever sitt arbete som mer  betydelsefullt än genomsnittet bland andra yrkesgrupper. Men  vårdpersonalen upplever å andra sidan att de har högre arbetsbelastning,  mindre möjlighet att påverka sin arbetsvardag och sämre balans mellan  arbete och fritid än andra yrkesgrupper.

Den grupp bland de vårdanställda som trivdes sämst på sin arbetsplats  var de som var under 40 år. Vårdförbundets vice ordförande Anna  Andersson deltog på seminariet och tyckte att detta var alarmerande  siffror.

– Arbetsglädjen betyder allt. 30 000 sjuksköterskor kommer att saknas  2030. Vem ska göra jobbet i vården om de unga inte vill stanna kvar,  frågade hon sig.

Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd i Stockholm Dag Larsson  skickade en uppmaning till alla arbetsgivare inom vården inför  framtiden.

– Vi måste börja bry oss om personalpolitiken nu, sade Dag Larsson.

Enkätsvaren från de 500 patienterna visade bland annat en skepsis mot  privata vårdgivare. Av de svarande uppgav 64 procent att de föredrog en  offentlig vårdgivare om de skulle få vård. Enkäten visade också att 70  procent av de svarande inte ansåg att privata vårdföretag i offentligt  finansierad vård ska få ta ut vinster. Av den knappa femtedel som  svarade att de var positiva till vinstuttag ansåg 60 procent att  vinstuttagen borde begränsas.

En fjärdedel av de svarande bland allmänheten hade lågt förtroende  för sjukvården. Två tredjedelar av de svarande ansåg att kötiderna i  vården är orimliga. Och 30 procent av dem som svarat på enkäten var  beredda att betala för en privat sjukförsäkring som skulle kunna ge dem  kortare kötider. Detta var något som oroade både Socialdemokraternas Dag  Larsson och det moderata oppositionsregionrådet Martin Andreasson från  Västra Götaland.

– När folk inte har förtroende för sjukvården går de och skaffar  privata sjukförsäkringar och blir mindre villiga att betala skatt. Den  offentliga vården ska vara så bra att man inte ska behöva privata  sjukförsäkringar, sade Martin Andreasson.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev