söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Alzheimerpatienter blev mindre agiterade

Publicerad: 23 september 2015, 07:15

Ett läkemedel godkänt för personer som skrattar och gråter okontrollerat kanske kan hjälpa alzheimerpatienter som är uppjagade, enligt en studie i tidskriften Jama.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelsföretagLäkemedelsverketApoteksmarknadenLäkemedel

Det är mycket vanligt att patienter med demenssjukdom är agiterade, frustrerade och även aggressiva. I första hand rekommenderas icke-farmakologisk behandling, men det finns läkemedelsbehandlingar. De är däremot inte alltid effektiva eller kan ge biverkningar.

En ny randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind fas 2-studie visar att behandling med dextrometorfan och kinidin i en fast dos kan vara ett möjligt behandlingsalternativ för agiterade patienter.

Studien pågick under tio veckor och innefattade 220 patienter med trolig alzheimer som behandlades antingen med läkemedlet eller med placebo. Efter fem veckor fick de patienter som behandlades med dextrometorfan och kinidin fortsätta men hälften av patienterna i placebogruppen bytte till den aktiva behandlingen.

I snitt minskade aggressionsnivån på en skala mellan 0 till 12 från 7,1 till 3,8 hos de patienter som behandlats med dextrometorfan och kinidin under tio veckor. I gruppen som behandlats med placebo minskade aggressionsnivån i snitt från 7,0 till 5,8. Hos de patienter som bytte behandling efter halva tiden minskade aggressionsnivån från 5,8 till 3,8 jämfört med 6,7 till 5,8 hos de som fick placebo.

Förekomsten av negativa händelser var vanligare hos patienter som behandlades med dextrometorfan och kinidin än placebo men få patienter avbröt behandlingen på grund av biverkningar.  De vanligaste möjliga biverkningarna var fallolyckor, diarré och urinvägsinfektion. I studien sågs ingen negativ effekt på kognition eller betydande förlängt QT-intervall, en hjärtrytmrubbning, vilket har setts hos vissa andra antipsykotiska läkemedel.

Forskarna påpekar att de flesta av patienterna i studien bodde hemma och att fler studier behövs för att visa om resultaten är liknande för personer på äldreboenden.

I en ledarkommentar påpekas att studien är lovande, men även om biverkningsprofilen för dextrometorfan och kinidin verkar gynnsam jämfört med antipsykotiska läkemedel var studien kort och att resultaten därför behöver tolkas försiktigt.

Kombinationen av dextrometorfan och kinidin är godkänt i EU och USA för behandling av patienter som har pseudobulbär affektlabilitet. Personer med det tillståndet kan skratta eller gråta okontrollerbart, oberoende av känslotillstånd. Läkemedlet är godkänt under namnet Nuedexta, men tillhandahålls inte i Sverige för närvarande.

Läs mer i abstract:

Jeffrey Cummings med flera. Effect of Dextromethorphan-Quinidine on Agitation in Patients With Alzheimer Disease Dementia. A Randomized Clinical Trail. Jama, publicerad online 22 September 2015. Doi: 10.1001/jama.2015.10214

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev