Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag06.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Apotek

Antidepressiv medicin påverkar fiskars beteende

Publicerad: 26 Maj 2017, 08:30

Zebrafisk användes i studien.

Foto: kazakovmaksim

Fiskar som exponeras för antidepressiva läkemedel uppvisar beteendeförändringar, visar en avhandling.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverket

Det går att upptäcka beteendeförändringar hos fiskar i vatten med spår av antidepressiv medicin. Det visar en doktorsavhandling av Martin Kellner, på institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, vid Södertörns högskola.

– Studierna gäller beteendeeffekter av antidepressiva läkemedel på fiskar, där jag har undersökt antidepressiva medel i form av selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, säger Martin Kellner.

Han har ihop med andra forskare genomfört försök på storspigg, som bland annat finns i Östersjön, samt på zebrafisk. Fiskarna studerades i akvarier med halter av citalopram och exponerades under ett antal veckor.

Hundratusentals svenskar tar läkemedel mot depression, där preparaten går genom kroppen och passerar ut i naturen via avloppsystem och reningsverk. Läkemedlets antidepressiva effekter består i att det hämmar serotoninuppgagningen och därmed ökar aktiviteten av signalsubstansen i hjärnan. Det sker inte bara hos människor, utan även hos ryggradsdjur med evolutionärt likartade nervsystem.

Avhandlingen pekar på potentiella miljömässiga effekter av antidepressiva medel då dessa fångas upp av organismer, vars beteende förändras. Storspigg och zebrafisk i akvarier med låga halter av citalopram blev mindre stresskänslig och fick minskad matlust.

– Ätbeteendet förändras, där fiskarna äter mindre. Vidare konstaterades en anxiolytisk, ångest- och stressdämpande, effekt av exponeringen. Slutligen skedde beteendeförändringar hos embryon som exponerades för läkemedlen. Just försöken på embryon har inte gjorts på fisk tidigare, säger Martin Kellner.

Fiskembryon som exponerades för citalopram blev med stigande ålder oroligare, aggressivare och gjorde fler utfall mot mat än fiskarna i kontrollgruppen. Detta då serotonin är med och reglerar nervsystemets tillväxt under embryonalutvecklingen. Citalopram påverkade beteendet hos fiskar i koncentrationer som kan förekomma i ytvatten.

– Läkemedlet har permanenta beteendeeffekter ifall exponeringen äger rum under den embryonala utvecklingen. Citalopram och andra SSRI-preparat har således ett antal ekologiska effekter i de påverkade vattendragen.

När det gäller medicinska implikationer nöjer sig Martin Kellner med att konstatera att det finns likheter i det serotonerga systemet mellan olika ryggradsdjur.

– Tidigare har forskning på möss visat på embryonala effekter av SSRI-preparat hos möss och nu har vi påvisat det även på fiskar.

Disputationen är den 1 juni. Har du planer för fortsatt forskning?

– Inriktningen är inte slutgiltigt bestämd, men det blir ett postdoc-projekt. Möjligen kan det handla mer om SSRI-exponering hos fiskar, som att jämföra vid vilka koncentrationer det uppkommer beteendeeffekter, samt vid vilka koncentrationer effekter uppstår. Djuren ute i naturen utsätts ofta för en cocktail av läkemedel, miljögifter och andra substanser där den sammanlagda effekten är relevant, säger Martin Kellner.

Avhandlingens titel är: Selective serotonin re-uptake inhibitors in the environment. Effects of citalopram on fish behaviour.

Relaterat material

Läkemedelsrester kan renas med ny teknik

Ozon renar läkemedelsrester

MARTIN WALLSTRÖM

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev