Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag18.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Apotek

"Bevara den nationella rapporteringen av avvikelser"

Publicerad: 22 April 2010, 12:37

DEBATT: Företagshänsyn riskerar att gå före patientsäkerheten när dagens samlade rapporteringssystem för avvikelser på apoteken går i graven, skriver representanter för Sveriges Farmacevtförbunds etikråd.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverket

En av grundpelarna i arbete med patientsäkerhet är att inrätta rapporteringsvägar för avvikelser. På ett strukturerat sätt får man då möjlighet att inhämta information om vilka avvikelser som inträffar och bereds därigenom möjlighet att initiera och genomföra förbättringsåtgärder. Detta är ett välkänt och väletablerat sätt att arbeta.

Inom ramarna för apoteksmonopolet inrättades för sex år sedan ett nationellt rapporteringssystem för avvikelser, som omfattade all apoteksverksamhet i hela landet. Det var, internationellt sett, ett unikt system eftersom alla avvikelserapporter från alla apotek samlades.

Apoteken utgör en del av hälso- och sjukvårdssystemet. Det innebär att apoteksverksamheten omfattas av kraven på att ha ett ledningssystem för kvalitet, i vilket en av grund-pelarna är en fungerande avvikelsehantering. I samband med omregleringen har varken socialdepartement eller myndigheter ansett rapporteringssystemet intressant nog att tillvarata och fortsätta förvalta i en avmonopoliserad apoteksverksamhet.

Rapporteringssystemet finns fortfarande, men i begränsad användning, hos en aktör. Övriga apoteksaktörer kommer att anordna egna system för att hantera avvikelser. Detta innebär att de fördelar som finns med ett samlat rapporteringssystem inte längre existerar och framför allt kommer en samlad bild av avvikelser inte att kunna erhållas. Ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar av kvalitet och patientsäkerhet kommer säkerligen att ske hos de nya apoteksaktörerna. Men, var och en kommer att ha sitt eget system och signaler om avvikelser kommer att bli avsevärt svagare, när de delas upp på tiotalet nya system.

Rapporteringsskyldighet föreligger fortfarande enligt lex Maria, vilken ju emellertid långt ifrån omfattar alla avvikelser. Enligt ett nytillkommet krav ska avvikelser inom apoteksbranschen också rapporteras av en så kallad läkemedelsansvarig till Läkemedelsverket. Det är dock oklart vilka avvikelser som ska rapporteras.

Varken Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen kommer att ha någon tydlig bild av inträffade avvikelser. Det förebyggande arbetet riskerar uppenbarligen att bli eftersatt.

Det är också värt att notera att den nyinstiftade rollen som läkemedelsansvarig har tydliga ambitioner att efterlikna den så kallade ”Quality Person”-funktionen inom läkemedelsindustrin. Tyvärr är denna ambition alltför otydligt utsagd. Läkemedelsansvarig kommer med all sannolikhet att anmodas att rapportera internt i första hand och till myndigheten i andra hand och då med sin organisations goda minne. ”Whistle-blowers” kommer fortsatt att förekomma i ringa omfattning inom apoteksvärlden.

Att öppet diskutera felaktiga läkemedelsexpeditioner inom apoteksvärlden hade kunnat vara en viktig del i ett patientsäkerhetsarbete i den omvälvande förändring som äger rum inom apoteksområdet och vars omfattning och följder nu successivt håller på att uppbenbaras. En bas för samlad rapportering av avvikelser finns dock inte längre och det finns en reell risk att fel och brister hålls inom den egna organisationen – de har inget marknadsvärde och främjar inte konkurrenskraften.

I ett nyligen framlagt förslag, om inrättande av ett Institut för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvården och socialtjänst (Ds 2010:13), finns förslag som syftar till att stärka resurserna för granskning av kvalitet och resultat i vården.

Det är vällovligt att inrätta sådana enheter, men djupt beklagligt att befintliga, välfungerande strukturer, inte tas till vara och används.

Etikrådet vid Sveriges farmacevtförbund genom ordföranden Annika Nordén-Hägg

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev