Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

"Farmaceutiskt sortiment kräver kompetensutveckling"

Publicerad: 23 november 2016, 08:05

Unionens branschråd för farmaci & hälsa.

Foto: Orlando G Boström

Ett farmaceutiskt sortiment kräver kompetensutveckling, tid och närmande till vården, skriver fackförbundet Unionens branschråd för farmaci & hälsa.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketFarmaciLifFörskrivning

Den senaste tiden har olika aktörer drivit frågan om ett nytt farmaceutiskt sortiment som är tänkt att bara kunna säljas i samband med rådgivning från en farmaceut på apotek. Detta sortiment ska säljas bakom disk och beskrivs som ett mellanting mellan det receptbelagda och det receptfria läkemedlen. P-piller, läkemedel mot acne och blodförtunnande medicin är några exempel som nämnts som möjligt farmaceutiskt sortiment.

Ett farmaceutiskt sortiment i sig är inte konstigt, men det finns tre olika områden som måste förbättras och fungera om ett farmaceutiskt sortiment ska kunna erbjudas på apoteken med dagens förutsättningar.

Kompetensutveckling
Ett farmaceutiskt sortiment kräver kvalitetssäkrad rådgivning och god tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling på arbetstid. Om farmaceuter precis som barnmorskor och sjuksköterskor ska rekommendera och tillhandahålla vissa läkemedel som idag är receptbelagda krävs särskilda insatser för att säkra kompetensutvecklingen. Ett nytt sortiment som kräver kvalificerad rådgivning ställer också högre krav än tidigare på kontinuerlig kompetensutveckling.

Tid
Ett farmaceutiskt sortiment ställer höga krav på kompetensutveckling och det kräver tid. På apotek med slimmade organisationer är det vanligt att man skär ner på antalet kvalificerade apotekstekniker. Farmaceuten ska då hinna med det receptbelagda, det receptfria samt egenvård och kan ibland få svårt att få tid till både lunchpaus och raster. Att lägga mer ansvar på farmaceuterna i syfte att göra bot och bättring mer tillgängligt under säkra former är välkommet, men det förutsätter att man får tid med arbetsuppgiften och att mixen av olika kompetenser på apoteket blir rätt.

Närmande till vården
Landsting och politiker ser tyvärr inte alltid apotek som en del av vårdkedjan utan som en butikshandel. Ett farmaceutiskt sortiment kräver säkra kommunikationsvägar in i vården och ett nära samarbete med annan vårdpersonal. Vi menar att farmaceuter utifrån sin kompetens är kvalificerade både att hantera ett nytt farmaceutiskt sortiment, liksom att få förskrivningsrätt för vissa kategorier läkemedel och därmed bli en än mer integrerad del i sjukvårdsteamet kring patienten. Dock har vi i Sverige valt en annan modell där det främst är läkare som förskriver läkemedel – trots att de verkliga läkemedelsexperterna är landets farmaceuter.

Öppenvårdsapotek måste få bättre strukturella förutsättningar att bidra till bättre läkemedelsanvändning och en säkrare vård. Här finns idag dock ingen möjlighet att se patientjournaler eller förskrivningsorsak, kontakten brister ofta mellan förskrivande läkare och apotek och patienten ses av allt för många som i första hand kund, inte patient.

När Läkemedelsverket gjorde sin pilotundersökning om genomförbarhet av strukturerade läkemedelssamtal på öppenvårdsapotek lyfte de vilka förutsättningar som måste finnas om tjänsten ska införas brett på landets apotek. För att samtalen ska kunna dokumenteras och vara av värde för både patienten och vården krävs tillgång till journal. Om apoteken ska kunna föra journal bör de vara en del av vårdkedjan vilket inte är fallet i dag.

Vi ser en utveckling där läkare i allt högre grad låter bli att skriva ut vissa krämer, salvor och värktabletter för att istället hänvisa till apotekens egenvård. Här gör apotekstekniker ett jätteviktigt arbete när de hjälper patienten/kunden att hitta rätt läkemedel. Även när det gäller egenvården skulle ett närmare samarbete mellan vård och apotek gynna alla parter.

Om Sverige ska införa ett nytt farmaceutiskt sortiment behöver vi också ett politiskt beslut att apoteken ska vara en del av vårdkedjan och ha ett tydligt samhällsansvar när det gäller god läkemedelsanvändning. Unionen har tidigare lyft att apoteken behöver få betalt för den samhällsinsats de gör och för att fokus ska kunna flyttas från att apotek ska utvecklas som en del av handeln till att de ska kunna utveckla en god farmaceutisk omsorg i samverkan med vården.

Unionens branschråd för farmaci & hälsa är ett forum för apotekare, receptarier och apotekstekniker.

Relaterat material

Läkare skeptisk till farmaceutiskt sortiment

UNIONENS BRANSCHRÅD FÖR FARMACI & HÄLSA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev