Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Färre läkemedel för äldre

Publicerad: 2 september 2010, 12:41

Apotekaren Martina Haggren minskar läkemedelsanvändningen.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketFarmaci

Martina Haggren har gått igenom läkemedel på alla kommunala äldreboenden i Malmö. I snitt minskade antalet regelbundet doserade läkemedel med 0,6 stycken per person efter genomgångarna.

– Det är särskilt glädjande att vi har kunnat minska användning av neuroleptika med 17 procent. Man har ju sett i ett antal studier på senare tid att neuroleptika ger mer biverkningar hos äldre än man tidigare vetat om, säger Martina Haggren till Dagens Apotek.

Hon har gått igenom läkemedelsordinationerna för sammanlagt 1 679 patienter. I genomsnitt hade de ordinerats 8,5 regelbundet doserade läkemedel per person.

Skillnaden efter genomgångarna är inte dramatisk, men det handlar också om patienter med en medelålder på 87 år, påpekar Martina Haggren.

– Jag fokuserar hellre på att det ska vara rätt läkemedel än på att det ska vara så lite läkemedel som möjligt. Det här är en väldigt sjuk patientgrupp, det är de allra äldsta och skröpligaste.

Patienterna hade även ordinerats i genomsnitt 2,5 läkemedel som gavs vid behov. Efter genomgångarna minskade dessa i antal med i snitt 0,2 per person. Att den minskningen skulle bli mindre än för de läkemedel som gavs regelbundet hade Martina Haggren väntat sig.

– På ett vårdboende behöver det ofta finnas vid behovs-läkemedel eftersom läkaren inte är tillgänglig hela tiden, säger hon.

Sammanlagt har alla läkemedelsgenomgångar tagit två år. Under denna tid har Martina Haggren besökt äldreboendena tillsammans distriktsläkaren Astrid Tunestål, som haft tillgång till patienternas journaler.

– Normalt sett vid läkemedelsgenomgångar så arbetar apotekaren och sjuksköterskan tillsammans med ordinarie läkare, men när projektet startade så var personalsituationen så pass ansträngd på vårdcentralerna att regionen inte ansåg att man kunde frigöra de resurserna.

Martina Haggren och Astrid Tunestål har gått igenom patienternas läkemedel tillsammans med de sjuksköterskor som ansvarar för patienterna. Därefter har de skickat åtgärdsförslag till den ordinarie läkaren. Och ungefär två tredjedelar av förslagen har lett till exempelvis ändrade ordinationer eller nya provtagningar.

– Det tycker jag är fullt rimligt, jag hade nog blivit ganska rädd om vi hade haft hundra procent som siffra där, säger Martina Haggren.

Projektet kommer att presenteras i morgon, fredag, i Malmö. Martina Haggren arbetar på Apoteket Farmaci, som utfört läkemedelsgenomgångarna på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne. Projektet har finansierats av de statliga stimulanspengar som avsatts för att förbättra vården, med särskilt fokus på äldre.

– Sjuksköterskorna som har varit med har varit väldigt positiva och sagt att de har lärt sig mycket. Nu har projektet utvidgats till utbildningar i läkemedelshantering för sjuksköterskor och annan vårdpersonal, säger Martina Haggren.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev