Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Fler jobb för receptarier

Publicerad: 1 februari 2011, 15:24

Arbetsmarknaden ser bra ut det kommande året för alla farmaceuter. Längre fram väntas dock receptarier få lättare att hitta jobb än apotekare.


Under det kommande året blir det inte mycket konkurrens om jobben för vare sig apotekare eller receptarier.

– Det finns en ökad efterfrågan på grund av att det blir fler apotek, det är en viktig faktor, säger Tommy Olsson som är yrkesanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Där räknar man varje halvår fram ett så kallat bristindex, en skala där 1 betyder ett stort överskott på arbetssökande och 5 betyder stor brist på sökande. De senaste prognoserna ger värdet 3,35 för receptarier och 3,30 för apotekare under det kommande året. Det framgår av rapporten ”Var finns jobben? Bedömning för 2011” som nyligen publicerades.

Bland apotekarna gäller de goda förutsättningarna främst dem med erfarenhet, medan de nyutexaminerade kommer att få det tuffare. ”En jobböppning är att arbeta som receptarie”, konstaterar Arbetsförmedlingen i den så kallade yrkeskompassen som publiceras på internet.

Varje apotek måste ha en farmaceut anställd, det vill säga en receptarie eller en apotekare. Enligt Arbetsförmedlingen finns det signaler som tyder på att detta gynnar receptarierna mer än apotekarna.

– Receptarierna har en kortare utbildning och därmed ett lägre löneläge. Det är rimligt att tänka sig att man som arbetsgivare tänker sig en receptarie före en apotekare, om arbetsgivaren bedömer att receptariens kompetens räcker för det jobb som ska utföras, säger Tommy Olsson.

På längre sikt skiljer sig prognoserna åt mellan yrkesgrupperna. Apotekarnas möjligheter att hitta jobb under de kommande fem till tio åren kommer att pendla mellan mindre goda och medelgoda.

Antalet utexaminerade apotekare har ökat sedan 2005. Trots att en del apotekare arbetar utomlands bedöms tillgången på yrkesgruppen som god under det kommande decenniet. Och bland apotekarna är det inte en lika stor andel som går i pension som bland receptarierna.

– Det har gjorts en rigorös undersökning av generationsväxlingsproblematiken som sträcker sig fram till 2025 och det finns data år för år som visar vad som är på gång, säger Tommy Olsson.

Receptariernas arbetsmarknad är begränsad till apoteken, konstaterar Arbetsförmedlingen. Men det avskaffade apoteksmonopolet och mycket stora pensionsavgångar kommer å andra sidan att öka behovet av att rekrytera receptarier. Det kommer sannolikt inte att finnas tillräckligt många receptarier för att möta den efterfrågan i framtiden.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News