Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Företag kringgår TLV-beslut om stopp för subventionering

Publicerad: 18 februari 2009, 14:35

Regeringen ville hindra industrin att fortsätta sälja läkemedel som förlorat sin subvention. Men lagstiftningen har blivit ett slag i luften och nu riskerar samhället att förlora miljontals kronor.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverket

Läkemedelsförmånsnämnden, nuvarande TLV, beslutade 2006 att en mängd magsyra­läkemedel inte längre skulle subventioneras. Ett stort antal läkemedelsföretag svarade med att överklaga besluten. Följden blev att företagen kunde fortsätta sälja sina medel i avvaktan på att de rättsliga processerna avslutades. Därmed gick samhället miste om stora besparingar.

För att förhindra detta genomfördes en lagändring som innebar att beslut från TLV, Tandvårds-  och läkemedelsförmånsverket, skulle börja gälla omedelbart, se Dagens Medicin nr 1-3/07.
Men nu har det visat sig att industrin fortfarande har stora möjligheter att fortsätta sälja med subvention, trots att TLV sagt nej. Vägen som företagen kan använda för att kringgå besluten är att begära inhibition när de överklagar TLV:s beslut i domstol. Inhibition innebär att beslut som TLV fattat skjuts upp tills fallet avgjorts i högre instans.

– Det vore väldigt olyckligt om det återigen blir så att företagen kan överklaga TLV:s beslut bara för att få ha kvar läkemedel som inte är kostnadseffektiva i förmånssystemet. Det är definitivt ett slöseri med samhällets resurser, säger Magnus Thyberg, handläggare för läkemedelsfrågor vid Sveriges Kommuner och Landsting.

I ett aktuellt fall har läkemedelsföretaget Meda, som fick subventionen för  blodtrycks­medlet Zanidip indragen i början av 2008, helt lagligt kunnat fortsätta sälja medlet inom förmånssystemet. Företaget överklagade till länsrätten och förlorade. Där­på överklagade Meda till nästa instans, kammarrätten, och begärde inhibition av TLV:s beslut, vilket man fick. Därmed tvingas samhället fortsätta att subventionera Zanidip och problemet som regeringen ville komma åt med lagändringen kvarstår.

– Zanidip är cirka åtta gånger dyrare än andra liknande medel. Detta motiverar företaget med att läkemedlet ger mindre svullnader på ben och anklar, vilket vi ifrågasätter, säger Anna Märta Stenberg, chefsjurist vid TLV.

Hon har inga synpunkter på att Meda använder sig av möjligheten att begära inhibition men är förvånad över hur kammarrätten resonerat.

– De har satt kravet för inhibition väldigt lågt. Man brukar kräva en ganska hög grad av sannolikhet för att länsrättens beslut ska upphävas för att säga ja till inhibition, säger Anna Märta Stenberg.
Hon anser att kammarrättens linje riskerar leda till att i stort sett alla krav på inhibition går igenom.

Med en försäljning på cirka 14 miljoner kronor per år i Sverige är Zanidip ingen storsäljare. Men om det i stället skulle ha rört sig om ett läkemedel som säljs för stora summor skulle samhällets kostnad bli mycket stor.

TLV har begärt prövningstillstånd i Regeringsrätten, vilket man fått, då fallet anses principiellt viktigt. Ett utslag väntas i vår.

– Om vi förlorar saknar reglerna om omedelbar verkställighet, alltså att ett läkemedel ska plockas ur förmånen efter att vi beslutat om det, i praktiken helt verkan. Då får vi vända oss till regeringen, säger Anna Märta Stenberg.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev