Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

"Glöm inte bort trimipramin"

Publicerad: 11 mars 2009, 09:09

DEBATT: Det antidepressiva läkemedlet trimipramin bör få ett nytt godkännande, skriver sjuksköterskan Kajsa Hersle.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverket

Ångest, oro och sömnlöshet blir allt vanligare och kan orsaka till och med depressioner. Problemen verkar också drabba allt yngre.

Det finns dock ett äldre, verksamt, och ej vanebildande läkemedel, trimipramin. Det är en icke-selektiv mono­aminåterupptagshämmare, som har fått förnyad uppmärksamhet det senaste decenniet. Det har såväl antidepressiva och inte minst sömngivande egenskaper. Det senare även vid låga doser.

Trimipramin håller tyvärr på att bli bortglömt i Sverige. Internationellt är det däremot välkänt och ett antal studier under åren har visat värdefulla effekter. Några konklusioner summeras här nedan.

Trimipramin har en unik farmakologisk profil, påminnande om neuroleptika som klozapin och Nozinan (levomepromazin). Det ger effekter på såväl kortisol- som prolaktin­nivåer och föreslås som en möjlig terapi vid åtskilliga psykiatriska tillstånd (se Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1996; 246: 235-9).

Trimipramin har en farmakologi som ej undertrycker den viktiga REM-sömnen. Det har en god sömngivande effekt såväl vid primär insomnia som vid depression. Signifikant sänkning av kortisol- och höjning av prolaktinnivåer betonas åter.

Vid primär insomnia rapporteras förbättrad sömn och dessutom ökat välbefinnande också dagtid – ett alternativ till bensodiazepiner?

En dubbelblind placebokontrollerad studie mot Temesta (lorazepam) visar jämförbara effekter vid primär insomnia. Vidare framhålles de marginella biverkningarna för trimipramin (se Pharmacopsychiatry 2002; 35: 165-74).

I en dubbelblind pilotstudie bland geriatriska patienter med ”major depression” jämfördes fluoxetin och trimipramin. Resultatet visar att dessa är jämförbara i effekt och tolerabilitet.

Enligt Läkemedelsverket är trimipramin numera, tråkigt nog, ett licenspreparat i Sverige. Förhoppningsvis i väntan på förnyat godkännande!

Kajsa Hersle är pensionerad sjuksköterska.

Kajsa Hersle

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev