Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Högt tempo på verk när klockan tickar ned mot ny marknad

Publicerad: 25 maj 2009, 11:12

Läkemedelsverkets generaldirektör har bråda dagar inför apoteksreformen. Verkets viktiga föreskrifter blir klara i juni. Sedan väntar några intensiva semesterfria sommarmånader för delar av personalen.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketApoteksmarknaden

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är klara med prismodellen för den nya apoteksmarknaden. Riksdagsbeslutet om att skrota monopolet är klubbat. Och Apoteket Omstrukturering AB, OAB, har presenterat en första version av den nya svenska apotekskartan.

Det är historia - nu riktas i stället strål­kastarljuset mot Uppsala. Där intar Läkemedels­verket en central roll på apoteks­racets spurtsträcka.

Myndigheten tar fram de nya regelverken på detaljnivå, kommer snart att börja behandla tillstånds­ansökningar och ska så småningom utöva tillsyn över nya och gamla apotek. Dessutom får verket flera nya ansvars­områden i samband med apoteks­reformen: oberoende läkemedelsinformation, giftinformation och en nationell apotekssymbol för att nämna några.

Kring det kommande månadsskiftet har verket bjudit in nya apoteksaktörer till två informationsträffar om omregleringen.

Dagens Apotek hann dock före - för någon vecka sedan fick vi en frågestund med general­direktören Christina Åkerman. Vi valde att fokusera på Läkemedelsverkets uppgifter i samband med omregleringen av apoteksmarknaden.

Vilka råd vill du ge till företag som inom kort ska ansöka om tillstånd att driva apotek?

– Vi uppmanar alla aktörer att avvakta med att skicka in ansökningar till alla delar är på plats. På vår webbplats informerar vi löpande när olika bitar är beslutade och klara. En viktig sak för aktörerna är att se till att de kan hantera kraven på elektronisk överföring av uppgifter till Apotekens Service AB, så det är något jag uppmanar alla att förbereda.

När är det rimligt att tro att ni börjar ta emot och bearbeta ansökningar om att få driva apotek?


– Vi arbetar intensivt med att ta fram föreskrifter och vägledningar. Men vi måste invänta regeringens beslut om förordningar innan vi kan finalisera våra föreskrifter. Det innebär att föreskrifterna sannolikt inte beslutas förrän i början av juni. Först därefter kan vi börja ta emot ansökningar.

Kommer ni att behöva prioritera ansökningar från befintliga apotek, som ni antytt tidigare?

– Först om det skulle uppstå en situation där vi ser en risk för att antalet apotek med tillstånd riskerar bli färre än de som finns i dag, vill vi ta oss rätten att göra det. Förhoppningsvis och troligen behöver vi inte göra det. När det gäller tillståndsgivningen för apoteken som redan finns kommer vi att lägga mest fokus på de nytillkomna delarna av verksamheten. Även befintliga apotek i Apotekets regi måste förresten ansöka om nya tillstånd, men de får ett år extra på sig att ansöka.

Vissa aktörer verkar fortfarande hoppas på att vara igång ganska direkt efter den 1 juli. Är det realistiskt?

– Jag har svårt att se att någon aktör skulle kunna vara färdig att starta verksamhet redan 1 juli. Förutom att föreskrifterna blir klara först i juni, är det många praktiska delar som en aktör måste ha på plats. Att hinna med detta till den 1 juli blir nog svårt.

Många överraskades av ert besked nyligen att större förpackningar med bland annat paracetamol receptbeläggs från den 1 juni. En händelse som ser ut som en tanke. Dessa läkemedel väntas ju bli mer lättillgängliga när vi får fler apotek och försäljning i den vanliga handeln. Varför fattade ni beslutet, och har det inget med omregleringen att göra?

– Beslutet är ett resultat av en process som pågått under ungefär ett år, där företagen också varit involverade och lämnat synpunkter och invändningar. Förutom ett ökande antal förgiftningsrapporter från Giftinformationscentralen var en debattartikel i Dagens Medicin, där en barnpsykiater slog larm, en av flera faktorer bakom att vi startade processen. Att beslut kom just nu är inte kopplat till förändringarna på apoteksmarknaden.

Ni väntas få ta över just Giftinformationscentralen, GIC. Hur ser du på det?

– Positivt. Verksamheten har en nära koppling till vårt ansvarsområde, och det bör finnas flera synergier mellan verksamheterna. Vi vill gärna ta över GIC organisatoriskt, men vi tycker inte att verksamheten behöver flytta hit fysiskt.

Blir det ett ungefärligen gemensamt startdatum för alla aktörer som vill vara med från start på den nya marknaden?

– Regeringen har i propositionen tydligt uttryckt att man vill ha ett konkurrensneutralt och samtidigt öppnande av marknaden. Det är vad vi har att förhålla oss till.

Hur har ni rustat inför omregleringen av apoteksmarknaden?


– Vi har bland annat förstärkt på rättsenheten, inspektionsenheten, IT-avdelningen och på informationssidan.

Är det i praktiken Läkemedels­verket eller OAB som avgör vilka som får driva de apotek som ska säljas?

– OAB avgör om en aktör klarar kriterierna för att få köpa apotek, och vi avgör om de kan få tillstånd att driva apotek. I praktiken har vi och OAB en nära dialog kring detta. Det vore naturligtvis oerhört olyckligt om vi ansåg att en godkänd köpare inte kan beviljas tillstånd, säger Christina Åkerman.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev