söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Hon vill ge spelrum för regelbrott

Publicerad: 4 april 2013, 05:00

Inger Näsman, ordförande för Sveriges apoteksförenings kvalitetsråd, tycker sig se en tydlig väg mot bättre apotek genom självständiga beslut som får bryta mot reglerna.

Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån

Det egna ansvaret har blivit allt viktigare för farmaceuten. Det anser kvalitetschefen Inger Näsman, som säger att det ibland är rätt att göra fel.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketLif

Hur man kan uppnå god kvalitet på apotek är en fråga som engagerar Inger Näsman. Sedan ett par år är hon ordförande för Sveriges apoteksförenings kvalitetsråd.

Hon framhåller att regelverk och riktlinjer inte är absoluta. Det finns situationer som inte går att reglera i författningar. Och det finns situationer då regler bör brytas. Det kan handla om en patient som kommer med ett gammalt recept. Om kunden då verkligen behöver sitt läkemedel och det inte går att få det förnyat på plats bör farmaceuten expediera ändå.

– Ibland är det rätt att göra fel, konstaterar Inger Näsman.

Förra våren och sommaren infördes ordinationssystemet Pascal för dosläkemedel.

Övergångsproblemen var stora och patienter som inte fick sina läkemedel via dos stod utan behandling – och hade inte heller vanliga recept.

– Då expedierade våra farmaceuter ändå utifrån dosrecepten. Vi kan inte låta en kund vara utan till exempel epilepsiläkemedel. Som farmaceut måste man ta sitt ansvar och lösa situationer som uppstår.

Ett annat exempel då farmaceuter inte handlat efter regelboken, men ändå gjort rätt enligt Inger Näsman, är när de förhindrat utbyte av metadon till billigare kopia, vilket skedde i somras på ett stort antal apotek.

Det fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att ställa en skriftlig fråga till åtta apoteksaktörer om deras anställdas agerade.

Anledningen till att farmaceuter valde att inte byta ut läkemedel var att det handlar om en känslig grupp patienter med missbruksproblem. Nya förpackningar skapade därför i många fall oro och misstänksamhet. Då var det inte rimligt att förorda byte av metadon för att få en marginell kostnadsbesparing, resonerade de anställda.

– Vi tycker att farmaceuterna gjorde rätt som tänkte ur kundens perspektiv, säger Inger Näsman.

TLV gick aldrig vidare med något tillsynsärende.

– Under monopolet gällde myndighetstänk, men nu måste de anställda tänka mer självständigt, vi vill lyfta fram rollen som legitimerad farmaceut och det egna ansvaret som följer med det, säger hon.

Inger Näsman började sin bana på apotek i Malmö. Efter ett antal år bland Apoteksbolagets kunder kom hon år 1987 till läkemedelsavdelningen hos Socialstyrelsen som sedan blev Läkemedelsverket. Där trivdes hon inte alls till att börja med.

– När man lämnade apoteket kunde man varje dag känna att man hade hjälpt någon, den känslan saknade jag först på myndighet.

Men så småningom kom hon att trivas också på Läkemedelsverket och såg att hon kunde göra bra saker där.

– När jag fick ett darrigt skrivet brev med en fråga från en äldre herre tyckte jag att det var viktigt att svara snabbt. Jag försökte lära mina kollegor att tänka som om det hade varit deras egen morfar som skrivit brevet, säger hon.

1999 lämnade hon Läkemedelsverket för att börja på Apoteket AB:s huvudkontor och därefter jobbade hon några år på Läkemedelsindustriföreningen, Lif. När monopolet upphörde återvände hon till apotek, fast den här gången till Kronans Droghandels huvudkontor, där hon arbetar i dag, i stället­ för apoteksgolvet.

Som ordförande för ett av branschråden i Sveriges apoteksförening har hon möjlighet att påverka den utveckling som nu sker på apoteksområdet. Apoteksföreningen finns med i alla beslutsprocesser som rör apotek och är även involverad i nationella läkemedelstrategin som initierades av regeringen 2010.

Från både Sveriges farmaceuter och Sveriges apoteksförening har det funnits en kritik om att kunskapen hos apotekare och receptarier inte tas tillvara tillräckligt mycket i strategin.

Men i en uppdaterad handlingsplan från november lyfts det bland annat fram ett förslag om strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Det glädjer Inger Näsman.

Läkemedelssamtal är något annat än läkemedelsgenomgång. Genomgångarna görs på sjukhus och boenden medan samtalen görs på apotek.

– Vid läkemedelsgenomgångar finns tillgång till provvärden, journaler och kliniska data som vi saknar på apotek, men det är bara apoteken som har den fullständiga bilden av patientens läkemedelsbehandling, säger Inger Näsman.

Redan i dag förekommer sådana samtal, men det som Inger Näsman och kvalitetsrådet efterlyser är en modell för hur det kan göras på ett vetenskapligt och strukturerat vis.

– En vision för framtiden är att läkare skulle kunna förskriva läkemedelssamtal på apotek.

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev