Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Jönköping förebild när landsting skippar apotek

Publicerad: 16 mars 2017, 07:55

Områdeschefen Carin Skarp och apotekaren Kristin Krigsman på Länssjukhuset Ryhovs sjukhusapotek.

Foto: Stefan Persson/Bildbyrån

Region Jönköping var först med att plocka hem hela läkemedelsförsörjningen. Många miljoner kronor har redan sparats samtidigt som kostnader för framtida upphandlingar undviks. Fördelar som verkar intressera fler landsting, om man ska tro Jönköping


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverket

– Vi har haft många studiebesök sedan dess från andra regioner och landsting. Fler har tagit över delar av verksamheten, till exempel Region Kronoberg, säger Carin Skarp, apotekare och områdeschef för läkemedelsförsörjningen hos Region Jönköping.

Hittills är det bara Region Jönköping och Landstinget Blekinge som har hela läkemedelsförsörjningen i egen regi. I september blir duon en trio när Landstinget Dalarna hoppar på tåget. Andra, som exempelvis Region Kronoberg och Landstinget i Värmland, har tagit hem delar av verksamheten.

Pionjären Region Jönköping beslutade att sköta allting själv efter en upphandling som ingen ville delta i. Ointresset kan ha berott på kraven som Region Jönköping, eller landstinget som det då hette, ställde på en potentiell leverantör, enligt Carin Skarp. Till exempel satte regionen ett takpris för hela driften. Ett annat krav var att den som vann upphandlingen måste vara beredd att lämna ifrån sig viss dokumentation från verksamheten om någon annan aktör skulle överta uppdraget senare.

Hur många kronor som sparats under de dryga tre år som regionen själv skött läkemedelsförsörjningen går inte att få ett svar på. Men runt åtta miljoner kronor lägre kostnadsnivå uppnåddes första året, alltså 2014, jämfört med när statliga Apoteket AB tidigare hade uppdraget.

– Vi är inte färre medarbetare nu, skillnaden är att Apoteket AB:s marginal är borttagen. Dessutom var det en ersättning som inte varit utsatt för konkurrens i en upphandling, säger Carin Skarp.

Region Jönköping har i dag tolv kliniska apotekare och tre sjukhusapotek med totalt 20 anställda bestående av apotekare, receptarier, apotekstekniker och apoteksassistenter. Carin Skarp beskriver dem som traditionella sjukhusapotek med ett läkemedelslager på sjukhuset i Jönköping som även förser sjukhusen i Värnamo och Eksjö med läkemedel.

Ett av sjukhusapotekens viktigaste uppdrag är läkemedelsservice, där personalen beställer och plockar upp läkemedel ute på merparten av avdelningarna på sjukhusen. Där finns också avdelningsfarmaceuter som tillsammans med sjuksköterskor och läkare tar fram bassortimentet som ska finnas i läkemedelsförråden på avdelningarna. Farmaceuterna orderbereder även de beställningar som sjuksköterskor gör på det som är utöver bassortimentet. Dessutom finns lokaler för cytostatika beredning på sjukhusapoteket i Jönköping, där all cytostatika för länet bereds, berättar Carin Skarp.

– Vi har nu större möjlighet att styra sortimentet ute på avdelningarna och om det till exempel blir en bristsituation kan vi lättare omfördela läkemedel på sjukhuset till avdelningar som behöver det restnoterade läkemedlet i större mängd, säger hon.

En annan fördel med att inte ha avtal med en extern leverantör är att personalen blir mer snabbfotad och lättare kan anpassa sig till sjukvårdens önskemål. Det hände till exempel 2015 och 2016 när regionen fokuserade på att stötta övergången mellan slutenvård och kommun- och primärvård.

– Då ställde vi om de kliniska apotekarna att jobba mycket med läkemedelsgenomgångar ute i primärvården och kommuner, säger Carin Skarp.

Och när klinikerna för medicin geriatrik i Eksjö och Värnamo förra året införde nya arbetssätt för att avlasta sjuksköterskorna var farmaceuterna med på banan. Klinikerna jobbar med RAK-modellen, rätt använd kompetens, och har tittat på hur man fördelar arbetsuppgifter mellan sjuksköterskor och undersökterskor.

– Där har nu även vårt arbete blivit en del av deras RAK-arbete, att man ser hur man kan fördela arbetet på ett klokt sätt mellan sjuksköterskor och farmaceuter, säger Carin Skarp.

Hur går det till?

– När patienten kommer in på sjukhuset gör farmaceuterna en läkemedelsavstämning och säkerställer att de läkemedel som patienten ska ha finns i läkemedelsförrådet. Gör det inte det skaffar farmaceuten fram dem så att sköterskan inte behöver ägna tid åt att leta läkemedel, säger Carin Skarp som ett exempel.

Det kan också vara så att farmaceuten föreslår en paus i läkemedelsbehandlingen om det är möjligt under tiden som patienten ligger inne på sjukhus eller tittar på om patienten kan självmedicinera under vårdtiden. Andra arbetsuppgifter är att iordningsställa läkemedel till läkemedesvagnarna och hjälpa till med dosettdelning inför helger eller när patienten ska gå hem.

– Det är svårare att anpassa sig efter sjukvårdens önskemål om man har ett avtal som reglerar uppdraget. Vi upplever det som en fördel, att vi kan vara mer rörliga säger Carin Skarp.

Fast det finns ett problem som Jönköping inte hade räknat med vid övertagandet: regionen får inte leverera läkemedel till sina egna vårdcentraler och folktandvården. Enligt lagstiftningen krävs detaljhandelstillstånd för det och ett sådant kan inte regioner och landsting få.

– Där har vi fortfarande ett avtal med Apoteket AB, som sköter leveranserna precis som man gjorde innan. Det gick inte att komma fram någon annan väg. Läkemedelsverket var väldigt tydlig med hur myndigheten tolkar lagen. Man undrar om det var avsikten när lagen stiftades, men så är det nu, säger Carin Skarp.

Hennes tips till andra som funderar på att plocka hem läkemedelsförsörjningen är att säkra upp kompetensen. I Jönköpings fall fördes dialog med sjukhusapotekens personal under de 1,5 år som gick från det att lanstingsledningen bestämde sig för att ta över läkemedelsförsörjningen till dess att det faktiskt blev av.

– Det är väldigt viktigt att man har personal när man startar upp verksamhet i egen regi. Det hade varit svårt om sjukhusapotekets personal hade bestämt sig för att söka andra tjänster för att de var osäkra på hur framtiden skulle se ut här, säger Carin Skarp.

På kuppen har arbetsmiljön blivit bättre för den enskilda medarbetaren eftersom osäkerheten har blivit mindre, enligt henne.

– Man behöver inte oroa sig för att man eventuellt ska byta arbetsgivare vart tredje år om det blir en upphandling med en ny leverantör. Det är roligare att jobba hos en arbetsgivare som har ett mer långsiktigt perspektiv. Det hör jag från mina medarbetare, säger Carin Skarp.

Planen är att vidareutveckla konceptet när Länssjukhuset Ryhov i Jönköping byggs om. Renoveringen väntas pågå i 10–15 år och först ut är en ny huskropp som ska byggas. Det har fått Carin Skarp med kollegor att börja fundera på hur läkemedelsförsörjningen kan förändras på sjukhuset för att bli så rationellt och kostnadseffektivt som möjligt.

– Vi vill självklart vässa vår verksamhet, men vi har inte tagit några beslut ännu om vilka vägar vi ska gå för att ytterligare förbättra läkemedelsförsörjningen, säger hon.

Annika Carpman

Reporter

annika.carpman@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News