Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag04.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Apotek

Kartläggning av äldres läkemedel

Publicerad: 23 Maj 2017, 05:30

Foto: Thinkstock

Hälften av alla äldre svenskar står på tio läkemedel eller fler under sista levnadsmånaden, enligt en studie i the American Journal of Medicine.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketLif

– Det är ett väldigt stort antal läkemedel, redan när antalet överstiger fem så kan det vara farligt för patienten. Resultatet var överraskande, dels för att vi inte trodde att det skulle vara så stor andel av patienterna som stod på så många läkemedel och dels eftersom vi trodde att antalet läkemedel skulle minska när patienten närmade sig döden och istället visade det sig öka, säger Lucas Morin, en av forskarna bakom studien.

Resultatet från studien, där över en halv miljon svenskar ingick, visade att andelen individer som har tio läkemedel eller fler ökade med 17 procentenheter under sista levnadsåret. Statiner och blodtrycksläkemedel av typen ACE-hämmare användes av drygt 16 respektive 20 procent av patienterna under deras sista levnadsmånad.

– Det ger upphov till frågor inte minst från en etisk synvinkel. Är det rimligt att vi ger personer som är I slutet av livet så många läkemedel? Förhoppningsvis väcker det funderingar om när vi ska sätta ut potentiellt onödiga läkemedel, säger Lucas Morin.

Han menar också att det inte är meningen att det ska vara en systematisk utsättning eftersom ingen person är den andra lik så är det omöjligt.

– Frågan ska åtminstone ställas. Sedan kan läkare, patient och anhöriga tillsammans ta det bästa beslutet om behandlingen ska fortsättas eller avslutas.

Ett av problemen med behandling av äldre patienter är att dessa är mer utsatta för läkemedelsbiverkningar på grund av försämrad förmåga att bryta ned och utsöndra läkemedel. Detta är ett skäl till att utvärdera läkemedelsbehandlingen hos denna patientgrupp.  Även den förväntande nyttan kring förebyggande läkemedelsbehandlingar som exempelvis statiner kan ifrågasättas när en patient har kort förväntad livslängd kvar, enligt forskarna bakom studien. Eller som Lucas Morin uttrycker det.

– När äldre människor är i slutet av sitt liv så borde livskvaliteten vara prioriterad. Med det menas att man borde försöka undvika läkemedel vars nytta sannolikt inte kommer att uppnås under den återstående livstiden.

Men forskarna är också medvetna om att en av begränsningarna med studien är att de tittar bakåt i tiden och alltså vet att patienten är död vilket är, som de uttrycker det, orättvis situation jämfört med läkarens som inte kan veta när patienten kommer att avlida. En annan begränsning med studien är att läkemedelsanvändningen förmodligen underskattades eftersom läkemedel som gavs på sjukhuset inte var inkluderade i studien.

Läs mer i abstract:

Lucas Morin med flera. Choosing WIsely? Measuring the Burden of Medications in Older Adults near the End of Life: Nationwide, Longitudinal Cohort Study. The American Journal of Medicine, publicerad online 25 april 2017. Doi: 10.1016/j.amjmed.2017.02.028

EMILIA LARSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev