Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

"Kommissionen har tagit parti för generikabolagen"

Publicerad: 11 mars 2009, 08:50

DEBATT: Läkemedelsbolagen måste även fortsättningsvis få ta tillvara sina patenträttigheter, skriver advokaterna Peter Utterström och Elisabeth Legnerfält (bilden). De kritiserar bland annat en preliminär rapport från EU-kommissionen om hanteringen av patent inom läkemedelsbranschen.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverket

Europeiska kommissionen inledde för drygt ett år sedan en sektorundersökning inom läkemedelsbranschen genom att utsätta ett flertal företag för "gryningsräder".

Kommissionen presenterade i slutet av november 2008 en preliminär rapport av sina undersökningar och det kan inte annat än konstateras att det är ”mycket väsen för ingenting”.

Bakgrunden till undersökningen är att kommissionen anser att det finns tecken på att konkurrensen inom läkemedels­branschen inte fungerar, eftersom nya och generiska läkemedel inte introduceras i samma takt som tidigare.

Kommissionen misstänker bland annat att detta beror på att vissa företag på ett otillåtet sätt utnyttjar sina patenträttigheter.

I rapporten antyder kommissionen att den forskande läkemedelsindustrin på ett utstuderat sätt använder sina patenträttig­heter och att detta skulle vara otillåtet enligt konkurrensreglerna.

Kommissionen påstår att läkemedelsbolagen använder sig av en ”verktygslåda” med olika metoder, som att söka ett stort antal patent för ett och samma läkemedel och att initiera rättsprocesser vid patentintrång och i vissa fall förlikas. Läkemedelsbolagen påstås också ifråga­sätta att generika godkänns och på så sätt försöka fördröja marknadsinträde för generiska läkemedel.

I varje annan innovativ industri är detta fullt lagliga metoder för rättighetshavaren att tillvarata sina rättigheter. Så borde det i rättsäkerhetens namn rimligen vara även i läkemedelsbranschen.

Kommissionen verkar redan på förhand ha tagit parti för generikaindustrin. Kommissionen dribblar med siffror och påstår att den totala marknaden är 50 miljarder euro och att generikaföretagen ”lyckats” sänka denna kostnad med cirka 15 miljarder euro efter patenttidens utgång, men att kostnadsbesparingen skulle kunna vara ytterligare 3 miljarder euro – underförstått om läkemedelsföretagen upphör med sitt agerande.

Visst låter detta som ett angeläget mål. Men samtidigt som kommissionen anger att läkemedels­kostnaden i dag är cirka 430 euro per capita inom den europeiska unionen, så underlåter den att berätta att den inbesparing som den talar om utgör endast cirka 1 euro per capita.

Utifrån detta kan vi inte annat än dra slutsatsen att undersökningen har fått helt sneda proportioner och kan kritiseras utifrån ett rättssäker­hetsperspektiv. Den har hållit många företag och deras jurister upptagna under drygt ett halvår med att svara på ingående frågor från kommissionen om patentstrategier och patentprocesser.

Den preliminära rapporten innehåller trots allt några synpunkter som bör tas tillvara.
Främst pekar kommissionen på behovet att inom unionen samordna patentansökningar och ha en samordnad rättslig prövning i patenttvister. Vi kan hoppas att en effektivare handläggning av alla frågor som har med patent att göra tillförsäkras i framtiden. Det vore till gagn för alla parter.

Men kommissionens rapport tar endast fram fakta och statistik som är belastande för originaltillverkarna.
Det är paradoxalt, eftersom det samtidigt konstateras att alla medborgare är beroende av innovativ och forskningsbaserad verksamhet.

Låt oss hoppas att den slutliga rapporten, som presenteras under våren 2009, får en mer balanserad utformning och att läkemedelsbolagen även fortsättningsvis tillåts ta tillvara sina patenträttigheter.

Peter Utterström och Elisabeth Legnerfält är båda advokater vid advokatfirman Delphi.

Peter Utterström och Elisabeth Legnerfält

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev