Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Krav på tydligare ägarpolitik

Publicerad: 3 januari 2011, 14:06

Konkurrensverket vill att regeringen tar fram en tydlig och långsiktig ägarpolitik för Apoteket AB. I verkets nya rapport framgår också att 200 nya apotek kommer att startas de närmaste två åren.
(Ny version 3/1, kl 14.40)


Ämnen i artikeln:

Apoteksmarknaden

Ägarpolitiken för Apoteket AB bör bli mer tydlig och långsiktig. Det föreslår Konkurrensverket i sin nya rapport om konkurrensläget på apoteksmarknaden som presenterades i dag.

– Apoteket AB har fortfarande en särställning på marknaden. Det är den största aktören med ett välkänt varumärke och en hög närvaro på apoteksmarknaden. Därför är det i synnerhet viktigt med en tydlig och långsiktig ägarpolitik för bolaget, säger Konkurrensverkets utredare Thomas Ringbom.

Otydligheten består bland annat i innebörden av etableringsbegränsningen för Apoteket AB. I det gällande ägardirektivet finns en formulering om att Apoteket AB inte "inte får nyetablera öppenvårdsapotek i större omfattning än vad som krävs för att behålla koncernens befintliga marknadsandel". Enligt Thomas Ringbom väcker formuleringen frågor om hur stor den befintliga marknadsandelen är och hur regeringen definierar den omreglerade apoteksmarknaden.

En annan oklarhet är vad som ska hända med Apodos. En formulering i det tidigare ägardirektivet om att Apodos bör bolagiseras och avskiljas från Apoteket AB finns inte med i det nuvarande ägardirektivet och det finns oklarheter om vad regeringen egentligen avser med verksamheten på sikt.

– Transparens och insyn är alltid viktigt ur ett konkurrensperspektiv och om det finns en begränsning men det är otydligt vad den egentligen innebär skapar det en osäkerhet hos övriga aktörer om vilka regler som gäller. Det främjar inte konkurrensen och det finns en risk för minskad etableringsvilja, säger Thomas Ringbom.

I sin slutredovisning beskriver Konkurrensverket de konkurrensproblem som uppmärksammats i samband med omregleringen, samt hur konkurrensläget såg ut i december 2010.

Enligt Konkurrensverket finns på apoteksmarknaden en stor variation av stora och små apotek och det finns tendenser till profilering hos några aktörer.

Resultatet av en enkät som skickats ut till apoteksaktörerna visar också att aktörerna tillsammans planerar att etablera 200 nya apotek de närmaste två åren. Huvuddelen av apoteken planerar den brittiska kedjan Boots att starta.

– Boots har sagt att företaget kommer att starta apotek i Sverige under det första kvartalet 2011. I enkäten har de angett att de planerar 70 till 100 apotek, vilket innebär att en stor internationell aktör kommer in på marknaden, säger Thomas Ringbom.

Sabina Fabrizi
sabina.fabrizi@dagensmedicin.se

Läs rapporten (extern länk):

Omregleringen av apoteksmarknaden

Ämnen i artikeln:

Apoteksmarknaden

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News