Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag04.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Apotek

Många farmaceuter lockas till växande e-handel

Publicerad: 10 Maj 2017, 09:34

Christina Ericsson, Apotek Hjärtat.

Fortfarande utgör e-handeln en liten del av apotekens omsättning. Men den är stadigt växande och blir en allt större andel av kedjornas försäljning.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverket

Enligt Sveriges Apoteksförenings senaste branschrapport 2017 står e-handeln nu för en tredjedel av omsättningstillväxten och nästan hälften av volymtillväxten i hela branschen.

Apotek Hjärtat sjösatte sin e-handel i slutet av 2014 och den har sedan dess expanderat kraftigt.

– Under det senaste året har vi vuxit dubbelt så snabbt som marknaden för e-handeln, säger Christina Ericsson, chef för digitala kanaler på kedjan.

Enligt Christina Ericsson har det varit förhållandevis lätt att rekrytera farmaceuter som vill arbeta med distanshandel.

– Yrket i sig är detsamma, men man måste triggas av andra parametrar. Många tycker att det är kul att vara med på e-handelns tillväxtresa. Det tycker jag själv. Det händer mycket hela tiden.

Den stora skillnaden mot att jobba på apotek är kundmötena och försäljningen på apoteken.

– För farmaceuter som arbetar med e-handel är allt fokus på det som apotekare och receptarier har utbildat sig för, att expediera läkemedel. På apoteken är rådgivning, kundmötet och försäljning också en viktig del, säger Christina Ericsson.

Apotek Hjärtats distanshandel ligger i Norrköping och det är därifrån alla receptbelagda läkemedel som köps via nätet expedieras.

Mellan 10 och 15 farmaceuter arbetar där. Att det kommer behövas fler står klart. Hur många är däremot svårt att säga.

– Om jag ska gissa kanske vi kommer att behöva 50 farmaceuter på distansapoteket om fem år.

Hur ska Hjärtat klara att rekrytera så många till Norrköping i framtiden?

– Det blir en utmaning, vi kommer att se över flera olika lösningar för att hantera detta.

Lloyds Apotek lanserade e-handel för cirka två år sedan. När kedjan rekryterar farmaceuter görs ingen skillnad på personal som arbetar med öppenvårds- eller e-handelsapotek, enligt Fredrik Lindblad, marknadsansvarig på Lloyds Apotek.

Apotekskedjans e-handel sköts via kedjans distanshandelsapotek i kontorsfastigheten Garnisonen i Stockholm. Där arbetar i dag totalt sex personer, av dem är fem farmaceuter. Apoteket tar hand om all orderhantering och genomgång av receptexpedieringen. De ansvarar också för kundkontakt, rådgivning och leveranserna ut mot slutkonsumenten.

Hur påverkar e-handeln Lloyds behov av personal?

– Personalen på vårt distanshandelsapotek arbetar inte renodlat med e-handel; de arbetar också med öppenvårdsapotek, vilket gör att de kan hantera bägge delarna. Vi utvärderar löpande behovet av personal. I takt med att e-handeln ökar, så ökar också behovet av fler farmaceuter. Men till enklare arbetsuppgifter som plock, pack och själva logistiken används annan kompetens.

Fredrik Lindblad ser att den stora utmaningen för hela branschen, oavsett om det handlar om ett öppenvårds- eller e-handelsapotek, är bristen på farmaceuter.

Han anser inte att det är svårt att hitta farmaceuter som vill expediera över nätet.

– Nej, det kan jag spontant inte säga. Det vi vet från våra farmaceuter är att de ser hos oss en möjlighet att göra både och. Hos oss får de kombinationen att både arbeta med e-handel och öppenvårdsapotek, vilket ger andra typer av möjligheter än om man bara jobbar med e-handelsapotek.

Farmaceuterna i Lloyds e-handelsapotek hanterar all rådgivning gentemot kunder, som väljer att beställa via nätet.

– Vi ser att det finns ett behov hos våra e-handelskunder att få rådgivning. Men min bedömning just nu är att det varken är mer eller mindre rådgivning i dag än vad det var för till exempel sex månader sedan.

Hur stor del av Lloyds totala försäljning som går via e-handeln vill Fredrik Lindblad inte kommentera.

– En mindre andel, mer precist än så vill jag inte jag säga. Vi har brutet räkenskapsår och har för bara några veckor sedan stängt våra böcker. Några siffror kan jag inte gå ut med i dagsläget eftersom vi ingår i en global apoteksaktör, som är börsnoterad, och all information måste därför gå ut globalt innan vi kan gå ut med något på våra lokala marknader.

Relaterat material

Ny rapport: E-handeln ökade starkt 2016

BOEL HALLDÉN OCH SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev