Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Många synpunkter på miljöförslag

Publicerad: 17 december 2013, 15:57

Låt inte apoteken få välja vilket miljöklassat läkemedel som ska expedieras. Det är en av synpunkterna på Sofia Wallströms miljöförslag.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketFarmaciLif

Läkemedlen vi tar sprids i miljön bland annat via avloppsvatten. Senast i går, måndag, skrev Dagens Apotek om hur läkemedelsrester hamnar i det avloppsslam som används som gödsel på åkrarna. Se artikel här intill.

Även vid tillverkningen av läkemedel hamnar aktiva substanser i avloppet. För att minska denna miljöpåverkan fick Läkemedels- och apoteksutredningen i uppdrag att utreda om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, borde väga in miljöaspekter när beslut tas om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen.

Detta är möjligt i teorin, men inte i praktiken, enligt utredningen. Skälet är att det inte finns dokumentation för att miljöklassificera alla läkemedel i dag. Och att kräva en sådan miljöklassificering strider mot EU-rätten.

I stället föreslog utredaren Sofia Wallström att en miljöpremie skulle prövas på försök inom utbytessystemet. Det skulle till exempel kunna handla om att en viss summa, det vill säga miljöpremien, dras av på ett miljöklassificerat läkemedels pris när det konkurrerar om att bli periodens vara.

Förslaget, som presenterades i våras, har varit ute på remiss under hösten. De flesta remissinstanser är positiva till tanken. Men flera har också synpunkter på detaljer i utredningens delbetänkande.

Både Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening är positiva till förslaget om en miljöpremie. Även Statskontoret gillar idén men understryker att modellen först bör testas i en liten del av utbytessystemet. ”Inte minst är det viktigt att analysera hur konkurrensen och prissättningen på generika­markna­den påverkas av detta”, skriver Statskontoret i sitt remissvar.

Farmaciförbundet anser att effekter på miljön borde vägas in vid bedömningen av vilka läkemedel som ska subventioneras inom ramen för förmånssystemet. ”Det är inte rätt att västvärldens tillgång till billig generika får allvarliga konsekvenser för innevånare i fattiga utvecklingsländer”, skriver fackförbundet.

Ska en miljöpremie införas är det viktigt att kriterierna för denna är tydliga och enkla att mäta och visa, poängterar Föreningen för generiska läkemedel, FGL. Branschföreningen vill också att en myndighet ska utse vilka läkemedel som får premien och att ”det inte ska vara upp till apoteken att välja vilket miljöklassat läkemedel som ska expedieras”.

Miljöpremien måste vara tillräckligt stor för att läkemedelsbolagen ska vilja göra miljöinvesteringar, anser läkemedelsindustrins branschorganisation, Lif. I en tidigare rapport som utredningen nämner talas det om att ge miljögodkända produkter fem kronor lägre jämförpris när periodens vara skall utses. Men detta kan vara för lite, anser Lif.

Dessutom tycker organisationen att fler idéer än miljöpremien borde utvärderas. ”Ett förslag skulle kunna vara att ”en miljögodkänd” vara alltid tillåts konkurrera på marknaden tillsammans med ”månadens vara”, och att en patient aldrig be­straffas ekonomiskt om den miljögodkända produkten väljs” skriver Lif i sitt remissvar.

Nätverket för Sveriges Läkemedelskommmittéer, LOK, tycker att det borde finnas en producentobunden webbplats med information om olika aspekter av hållbar utveckling kring läkemedel. ”Det är oerhört viktigt att data från alla studier av hög vetenskaplig kvalitet beaktas och inte enbart tillverkarnas egna studier”, skriver LOK.

Naturvårdsverket tycker att förslaget om en miljöpremie är ”intressant” och betonar att det är viktigt med god kunskap om vilka miljöeffekter ett läkemedel har. ”Förslaget att väga in miljöpåverkan bör därför kombineras med tillräckliga satsningar på fortsatt kunskaps­uppbyggnad när det gäller miljöpåverkan”, skriver myndigheten.

Enligt utredningens förslag bör miljöpremien betalas av samhället och läkemedelskostnaderna uppskattas då öka med cirka 130 till 220 miljoner kronor per år. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, saknar dock förslag på vem som i så fall ska stå för dessa ökade kostnader.

Relaterat material

Läkemedel på åkrarna

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev