Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Ny genomgång ska ge pengar till ny marginal för apoteken

Publicerad: 25 mars 2009, 07:20

I en exklusiv intervju med Dagens Apotek berättar TLV:s nya generaldirektör Gunilla Hulth–Backlund och projektledaren Joachim Werr hur myndigheten ska hitta pengar för att finansiera en handelsmarginal som är kommersiellt gångbar för de nya apoteksaktörerna.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketApoteksmarknaden

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har bland mycket annat det komplicerade uppdraget att utforma en prismodell inklusive en handelsmarginal för den nya apoteksmarknaden. Ett arbete som de internationella apoteksaktörerna valt att avvakta innan de fattar beslut om att gå in på den svenska marknaden eller inte.

Dagens Apotek träffade nyligen Gunilla Hulth–Backlund och Joachim Werr för ett samtal som mestadels kom att handla om arbetet med handelsmarginalen.

Redovisningen av handelsmarginalen har dragit ut ordentligt på tiden. Varför det?

– Vi skulle ju ha levererat den 23 februari, men vi kom överens med socialdepartementet om att ta ett steg tillbaka. I stället presenterade vi några grundläggande principer för arbetet. Jag tror att alla har vunnit på att vi backade bandet. Det har gett oss mer tid till en grundlig analys av sakfrågorna och en dialog med alla aktörer, säger Gunilla Hulth–Backlund.

Ni har fått många nya uppdrag med koppling till den nya apoteksmarknaden. Hur löser ni detta bemanningsmässigt?

– Vi har börjat med att kontraktera externt stöd som ska bistå TLV med projektledning och företagsekonomisk kompetens. Vi måste också bygga upp en egen kompetens inom företagsekonomi som vi inte behövt förut. Men kortsiktigt har vi nu säkrat den kompetens vi behöver, säger Gunilla Hulth–Backlund.

Berätta om arbetet med att utforma en ny handelsmarginal för apoteken.

– Vi har nu en fördjupad dialog kring sakfrågorna med alla aktörer. Den största utmaningen är att definiera handelsmarginalens storlek. Den får inte bli för hög, men måste vara tillräckligt hög för att reformens mål ska nås när det gäller tillgängligheten. Om marginalen måste öka jämfört med i dag, ja, då måste ju pengarna tas någonstans, säger Joachim Werr.

Var ska pengarna tas?

– Pengarna finns till stor del inom det arbete som TLV redan bedriver. Det handlar om accelererade och fokuserade insatser på områden där det finns pengar att hämta. En väg är att se över hur generikaanvändningen kan effektiviseras. Det finns brister i systemet för generikautbyte, som ju i dag inte är tvingande för Apoteket AB. Man kan se det som att vi vill finjustera generikareformen. Vi tittar internationellt efter system med bra balans som vi kan lära av, säger Joachim Werr.

Räcker detta?

– Nej, en andra väg är att göra en övergripande genomgång av prissättningen för originalläkemedel där det finns generisk konkurrens. Detta kan vara en källa till relativt snabba besparingar.

– När läkare anger på receptet att läkemedel inte får bytas ut, är det oftast för att patienten ska få stå kvar på ett originalläkemedel. Men ofta är priserna på originalläkemedlen inte sänkta, trots att det finns billiga generika. Om priserna på originalläkemedel sänks direkt vid patentutgången frigörs stora summor, säger Joachim Werr.

– En annan viktig del är att öka hastigheten i våra systematiska genomgångar av läkemedel inom olika terapiområden. Vi har ett regeringsuppdrag på litet längre sikt att leverera insikter och förslag på hur prispress kan uppnås på originalläkemedel. Det är en övning som involverar andra myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting, och som också kommer att frigöra resurser.

Hur arbetar ni konkret med handelsmarginalen?


– Vi avslutar just nu avancerade simuleringar där vi utgår från dagens lönsamhet och väger in förändringar som reformen kommer att medföra. Sannolika och kända förändringar är ökad intjäning på handelsvaror, fri prissättning på receptfritt men samtidigt försäljning i handeln och prisförhandlingsrätt i delar av sortimentet. På så sätt har vi nu skapat oss en uppfattning av en tänkbar lönsamhet för morgondagens apotek. Sedan har vi jämfört detta med de lönsamhetskrav som vi tror nya aktörer kommer att ha. Handelsmarginalen lägger vi på en sådan nivå att det ska bli tillräckligt lönsamt för nya aktörer att etablera sig och så att det blir fler apotek, säger Joachim Werr.

Kommer alla att bli nöjda med slutresultatet?

– Jag upplever att alla längs värdekedjan förstår att det kan uppkomma vissa förskjutningar när vi inför ett nytt system. Vi har testat våra hypoteser brett och varit mycket öppna i var vi står, säger Joachim Werr.

Hur ska ert regeringsuppdrag att övervaka lönsamheten på den nya marknaden tolkas?


– Huvudskälet är att vi ska förstå hur handelsmarginalen ska sättas framöver. Marginalen kommer naturligtvis att från tid till tid behöva justeras. De viktigaste parametrarna att utvärdera är apotekens lönsamhet, antalet nya apotek och vilken service de kan erbjuda, säger Joachim Werr.

Är det troligt att ni får ett regeringsuppdrag om att ta fram en ersättningsmodell för farmaceutiska tjänster?

– Ja, ett sådant uppdrag kan komma, men det får vi ta då, säger Gunilla Hulth–Backlund.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev