Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Nya tjänster för chefer på sjukhusapoteken skapar oro

Publicerad: 25 maj 2009, 13:08

Nu pågår en stor omstöpning av chefsstrukturen inom Apoteket Farmaci, bolaget där sjukhusapoteken numera ligger. Förändringen har skapat oro bland de anställda.


Ämnen i artikeln:

Farmaci

De svenska sjukhusapoteken, som sedan i fjol är placerade i Apotekets dotterbolag Apoteket Farmaci AB,  påverkas inte av den försäljning av apotek som snart ska inledas. Men andra förändringar pågår i denna verksamhet - nu håller exempelvis Apoteket Farmacis chefsstruktur på att stöpas om.

– Ursprungligen har det suttit en apotekschef på vart och ett av de drygt 70 sjukhusapotek som finns. Vi har varit geografiskt indelade och inte jobbat tillsammans som ett företag, berättar Linda Gyllenspetz, chef för affärer och drift på Apoteket Farmaci.

Omorganisationen innebär att landet delas upp i nio områden som får varsin affärschef. Under sig ska dessa chefer ha ett antal driftschefer, som ska organiseras utifrån de tre huvudprocesser som Apoteket Farmaci jobbar efter; försörjning, extemporetillverkning och farmacitjänster. Detta ska ge en mer enhetlig organisation, enligt Linda Gyllenspetz.

Allt som allt handlar det om ungefär 60 chefstjänster som ska tillsättas. En ny organisation gäller från den 1 april, och målsättningen är att alla tillsättningar skall vara klara nu under maj.

– Vi siktar på att vara färdiga innan maj månad är slut, det ska gå så fort som möjligt och vi vill inte stanna i interna processer.

Omstruktureringen i chefsleden skapar dock en viss oro bland de anställda inom Apoteket Farmaci. Den tidigare rollen som enhetschef försvinner alltså, och de som jobbar på den positionen får söka jobb som driftschef på samma villkor som alla andra sökande.

– Man får mer ansvar som driftschef men lönen behöver inte bli högre, koncernen ser över lönenivån inom chefsleden, säger en tidigare enhetschef inom Apoteket Farmaci till Dagens Apotek.

Personen har fått en tjänst som driftschef med större ansvar än tidigare, men får inte mer betalt.

– Jag behåller min nuvarande lön under 2009 men blir av med övertidsersättningen som ersätts med några extra semesterdagar. Mer ansvar och lägre lön är något nytt inom Apoteket, säger hon.

Det finns ingen garanti för att en enhetschef får jobbet som driftschef, och det väcker frågan om det kommer bli en övertalighet och att vissa riskerar bli helt utan jobb. Linda Gyllenspetz kan ännu inte svara på hur det kommer att bli eftersom alla driftschefer ännu inte är tillsatta.

– Men vi är otroligt måna om att ta vara på all kompetens som de anställda inom företaget besitter. Jag vet inte hur det kommer att se ut när det är klart, men får vi övertalighet får vi se över det då.

Om lönerna kommer att påverkas i negativ riktning vill Linda Gyllenspetz inte uttala sig.

– Det har jag ingen kommentar till. När vi gör förändringar så kan lönen ändras, men jag kan inte gå in på det enskilda, säger hon.

Även Sveriges farmacevtförbund, SFF, har märkt av att det finns en oro bland de anställda inom Apoteket Farmaci. Christer Borg, ombudsman på SFF, har fått ge medlemmar råd om hur de ska hantera den nya situationen.

Eftersom det rör sig om nya tillsättningar och inte omplaceringar menar han att det inte går att kräva samma eller högre lön.

– Normalt omplaceras ingen utan alla söker en helt ny tjänst och då kan de bara förhandla sig till en så bra lön som möjligt.

Han tycker dock att det verkar som att de nya driftscheferna kommer att få ett större ansvar, till exempel över personal.

– Men det är svårt att jämföra befattningar när den ena är nyinrättad, säger Christer Borg.

– Många undrar vad som händer med dem som är enhetschefer och inte får någon tjänst som driftschef.

Ämnen i artikeln:

Farmaci

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev