söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Nytt läkemedel gav god kontroll av blodsocker vid typ 2-diabetes

Publicerad: 8 juni 2009, 21:30

ADA 2009 Ett nytt diabetesläkemedel som härmar effekterna av hormonet GLP-1 gav bättre blodsockerkontroll och hade färre biverkningar än det etablerade läkemedlet Byetta.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelsföretagLäkemedelsverketApoteksmarknadenLäkemedel

Så kallade inkretiner utgör en ny läkemedelsklass mot typ 2-diabetes. De har gynnsamma effekter på glukosmetabolismen genom att härma effekterna av det kroppsegna hormonet GLP-1, glukagonlik peptid 1.

I en ny studie har forskare från bland andra USA, Spanien och Danmark jämfört det nya inkretinläkemedlet liraglutid med det redan etablerade läkemedlet Byetta (exenatid). Det senare blev för ett par år sedan det första inkretinläkemedlet som godkändes och det rekommenderas i dag som andrahandsbehandling vid typ 2-diabetes.

Totalt ingick 464 patienter med typ 2-diabetes och dålig blodsockerkontroll, trots behandling med metformin och/eller en sulfonureid. Hälften lottades att få en daglig subkutan injektion med liraglutid. Övriga fick injektioner med Byetta två gånger om dagen.

Efter ett halvår hade patienterna som behandlades med liraglutid fått större förbättring av HbA1c, ett mått på långsiktig blodsockerkontroll, jämfört med patienterna som behandlades med Byetta.

I liraglutidgruppen hade HbA1c i genomsnitt förbättrats med 1,12 procentenheter jämfört med 0,89 procentenheter i Byetta-gruppen. Startvärdet i studiepopulationen som helhet var runt 7,2 procent, enligt svenskt sätt att mäta HbA1c.

De bägge läkemedlen gav ungefär samma viktminskning. Biverkningar i form av illamående gick dock snabbare över i gruppen som fick liraglutid jämfört med i gruppen som fick Byetta. Biverkningar i form av episoder av lågt blodsocker var också vanligare bland patienter som fick Byetta jämfört med liraglutid.

Den aktuella studien presenterades på måndagen på den amerikanska diabeteskongressen ADA i New Orleans, USA och publiceras samtidigt online av tidskriften Lancet.

Undersökningen har finansierats av det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk som står bakom liraglutid. Företaget har lämnat in ansökan om godkännande av läkemedlet i både EU och USA.

Ett möjligt hinder för godkännande är att liraglutid har förknippats med ökad risk för sköldkörteltumörer i djurförsök. I april röstade en rådgivande kommitté vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om man skulle rekommendera avslag på ansökan med anledning av denna problematik. Men kommittén kunde inte enas i frågan; sex ledamöter röstade mot och sex ledamöter röstade för, medan en ledamot la ner sin röst.

Läs abstract till studien:

Lancet, publicerad online 8 juni

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev