Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Oenighet om ny utformning av receptblanketter

Publicerad: 9 augusti 2002, 11:16

Den 1 oktober kommer den nya receptblanketten, där arbetsplatskoder är en obligatorisk punkt. På Läkarförbundet är man nu nöjd med utformningen, medan Apoteket AB har skarpa invändningar.


I en tidigare remissvända var Läkarförbundet mycket kritiskt mot flera detaljer på den nya blanketten, som utformats av Läkemedelsverket. Förbundet ansåg också att det var anmärkningsvärt och beklagligt att Läkarförbundet saknats som representant i den grupp som arbetat fram förslaget till ny blankett.  Under sommaren har ett nytt förslag arbetats fram och denna blankett tycks tillfredsställa läkarna.  - Våra synpunkter har fått genomslag och det nya förslaget är bra, säger Per Johansson, sekreterare för Läkemedelsrådet, den grupp av sex förtroendevalda läkare som tittat på den nya blanketten för Läkarförbundets räkning.  Det är i samband med den nya lagen om läkemedelsförmåner, som träder i kraft den 1 oktober i år, som Läkemedelsverket uppdaterar receptblanketterna för läkemedel och för narkotikaklassade substanser.  Lyssnade på förskrivarna  På den nya läkemedelsblanketten ska det kunna anges aktivt om expediering ska ske med eller utan förmån och om generiskt byte av läkemedel inte får ske. I samband med uppdateringen passade Läkemedelsverket på att även göra andra förändringar av blanketten.  Men den första versionen kritiserades alltså av Läkarförbundet på en rad punkter. Bland annat kunde man bara skriva ut ett läkemedel per blankett, något som snarast skulle öka den administrativa belastningen på läkarna, ansåg Läkarförbundet. De ville också även fortsättningsvis ha skilda rutor för namn, form och styrka på läkemedlet.  - Vi lyssnade på förskrivarna, och återgick till en blankett som är mycket lik den ursprungliga, säger Trygve Bringhammar, läkemedelsinspektör på Läkemedelsverket.  Apoteket missnöjt med förslaget  Remiss om ändringarna i receptblanketten har gått ut till flera andra instanser, exempelvis Apoteket AB, Vårdförbundet och Datainspektionen. Svar på det senaste förslaget skulle ha lämnas in till Läkemedelsverket senast i går, den 12 augusti.  På Apoteket är man inte alls nöjd med det nya förslaget. Från apotekarhåll har man länge velat ha en receptblankett per förskrivet läkemedel.  - Vi tycker att det är olyckligt att de har återgått till ett förslag med två läkemedel per recept. Det gör det mycket svårare för patienterna att få en översikt över sina läkemedel, säger apotekare Inger Näsman, som ansvarat för sammanställningen av Apotekets remissvar.  Exempelvis kan recepten som gäller för flera läkemedel leda till att patienter hämtar ut mediciner som de inte behöver, hävdar hon.  Apoteket AB är också negativt till att information exempelvis om huruvida läkemedlet bytts ut mot ett generiskt preparat kommer att finnas på baksidan av receptet. Det kan förvirra patienten när det som står på framsidan av receptet inte stämmer överens med läkemedelsburken i medicinskåpet.  - Det är både ett säkerhetsproblem och ett arbetsmiljöproblem för oss, det blir ett väldigt vändande och vridande och många kontrollmoment, säger Inger Näsman.  Målet är att de nya blanketterna ska vara upptryckta till den 1 oktober, då den nya lagen träder i kraft. De gamla blanketterna kommer att fungera till den 28 februari 2003.

Cecilia Odlind

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev