Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Apotek

Ökad bristsituation på läkemedel oroar

Publicerad: 2 juli 2018, 07:00

Situationer då läkemedel är slut i lager under kortare eller längre perioder blir allt vanligare. Men i dag finns ingen nationell samordning för att säkra Sveriges läkemedelsförsörjning.


Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenLäkemedelsverket

Att läkemedel oftare är slut i lager är en observation som Läkemedelsverket har gjort. Även Socialstyrelsen delar den bilden. Men eftersom det inte ligger i myndigheternas uppdrag att tillhandahålla läkemedel till marknaden, är åtgärdsmöjligheterna begränsade. Läkemedelsföretagen tillverkar läkemedel, som sedan upphandlas och levereras via flera olika försörjningssystem.

– Vi har stort fokus på den här frågan, säger Eva Arlander, enhetschef på Läkemedel i användning på Läkemedelsverket.

Som en första åtgärd har myndigheten under våren skapat en informationsplattform på sin hemsida där uppgifter ska finnas om restnoterade läkemedel, tidsprognoser för leveranser och information om ersättningsprodukter.

– Men informationen på sidan bygger på att läkemedelsföretagen lämnar uppgifter till oss, som de ska enligt läkemedelslagen, säger Eva Arlander.

Som ett andra steg planeras en workshop i september. Inbjudna är de aktörer som har med läkemedelsförsörjning att göra; läkemedelsföretag, apotek, distributörer, sjukvårdsaktörer och andra myndigheter.

– Vi vill facilitera så att aktörerna kan samlas och tillsammans hitta lösningar på de här problemen. För ingen tror att den här typen av situationer kommer att sluta uppstå, säger Eva Arlander.

Från att ha varit en helt bortprioriterad fråga, börjar bekymret med hur läkemedelsförsörjningen kan säkras vid händelse av kris eller krig att återigen hamna i fokus, både på internationell och svensk nivå. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har upprättat en så kallad task force som ska titta på beredskapen för läkemedelsförsörjningen i EU. En representant från svenska Läkemedelsverket sitter i styrgruppen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gett pengar till ett projekt initierat från Socialstyrelsen för att se över läkemedelsberedskapen nationellt. I projektet ska man komma fram till en enhetlig syn på vad läkemedelsberedskap innebär och ge förslag på hur en nationell läkemedelsförsörjning vid händelse av kris eller krig skulle kunna säkras för en period på tre månader.

– Arbetet sker i samarbete med de aktörer som jobbar med detta, säger Annika Bergman, apotekare och rådgivare på Socialstyrelsen, som är den som initierat projektet. Alla regioner och landsting, offentliga och privata aktörer, grossistled och läkemedelsföretagen.

Annika Bergman berättar att responsen från aktörerna har varit hundraprocentig. Information har rasat in till henne och Lunds universitet, som står för ledningen av projektet.

– Äntligen är den här viktiga frågan på agendan. Om man jämför Sverige med övriga nordiska länder, så har de en annan beredskapsmodell som säkrar en läkemedelsförsörjning för en viss period. Men det har funnits en stor oförståelse för att det här är ett problem i Sverige, säger Annika Bergman.

I mars i år kom Riksrevisionen med en granskningsrapport som slog fast att det saknas beredskap för en tryggad läkemedelsförsörjning vid händelse av kris eller krig. Efter att ha gått igenom budgetpropositioner, lagar, utredningar och myndighetsdokument som har med krisberedskap och läkemedelsförsörjning att göra konstaterade Riksrevisionen att ingen part inom försörjningskedjan av läkemedel hade några krav på sig att beakta tillgången på läkemedel ur ett krisberedskapsperspektiv.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev