Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Apotek

Olika syn på nytt TLV-förslag

Publicerad: 23 April 2010, 11:45

Apoteksföretagen och läkemedelsindustrin har diametralt olika syn på TLV:s förslag till förenklade generikaregler. Industrin inklusive generikaföretagen vill se ett ”generiskt beställningssystem” på apoteken. UTÖKAD 12:11


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketLif

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslog nyligen att en förändring i reglerna för generiskt utbyte införs från maj i år, nämligen att tre ”periodens varor” ska utses i stället för en i varje utbytesgrupp.

Bakgrunden är att de nya, skarpare generikareglerna har orsakat problem på apoteken.

Läkemedelstillverkare vars produkter har utsetts till periodens varor, har i många fall inte kunnat leverera dessa under hela den aktuella tidsperioden.

Under januari tog exempelvis 57 månadens varor slut på apoteken, enligt TLV.

Förslaget om tre varor har gått ut på remiss – och meningarna om det är delade. Två av de viktigaste inblandade parterna, apoteksföretagen och läkemedelsindustrin, har diametralt olika ståndpunkter.

Sveriges apoteksförening, ett branschorgan för apoteksaktörerna, tillstyrker i sitt remissvar TLV:s förslag.

Det kommer att underlätta apoteksaktörernas arbete och leda till en bättre patientsäkerhet, menar föreningen, som vill att reglerna ska gälla ”till dess att strukturen och systemen som leder till tillgänglighet av månadens vara kan garanteras”.

Richard Bergström, vd för läkemedelsindustrin branschorgan Lif, är dock kritisk.

– Det här förslaget går i en riktning som kan leda till ett osunt beteende, där apoteksaktörer väljer ut specifika leverantörer. Förslaget i sig är kanske inte så långtgående att detta blir möjligt, men det går åt det hållet, säger Richard Bergström till Dagens Apotek.

– En sådan här förändring bör inte göras om man inte samtidigt inför möjligheter till sanktioner mot apoteksaktörer, som kan sättas i verket om man upptäcker ett osunt beteende. Några sådana sanktionsmöjligheter har inte TLV i dag.

Richard Bergström föreslår en annan lösning på problemet – ett ”generiskt beställningssystem”. Apotekspersonalen skulle i ett sådant beställa hem generiska substanser snarare än fabrikat – IT-systemet skulle per automatik se till att rätt vara beställs.

Dessutom vill Lif – trots att det kan drabba medlemsföretagen ekonomiskt – att sanktionsmöjligheter införs mot leverantörer som inte kan tillhandahålla månadens vara.

– Det ska svida. Vårt förslag är att företag som inte kan leverera blir ersättningsskyldiga för de kostnader som detta orsakar. Alternativt att man utesluts från den aktuella budgivningen under en längre tid framåt.

– Men det måste kopplas till att det krävs ett aktivt förfarande från tillverkaren för att en produkt ska få statusen månadens vara. Man ska inte kunna få en produkt utsedd till månadens vara mot sin vilja.

TLV har föreslagit att företag som inte klarar att leverera månadens vara blir utestängda från den påföljande budgivningen. Richard Bergström beskriver det förslaget som otillräckligt.

Remissvaret från generikaföretagens branschförening FGL innehåller i flera fall resonemang som liknar de som Lif framför, men svaret är mer positivt hållet än Lifs.

– Vi har liknande synpunkter som Lif men drar ändå slutsatsen att TLV:s förslag kan  genomföras, säger Kenneth Nyblom, vd för FGL.

Läs Lifs, Sveriges Apoteksförenings och FGL:s remissvar här nedan.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev