Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag19.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Apotek

Politiskt ointresse för att ändra kostsamt frikortssystem

Publicerad: 27 April 2010, 12:03

Politiskt ointresse för att ändra kostsamt frikortssystem

Frikortssystemet för läkemedel anklagas för att vara kostnadsdrivande och leda till ökad kassation. Men den politiska viljan att agera i frågan är svag, visar Dagens Apoteks genomgång.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketFörskrivning

Åtskilliga gånger har frikortssystemets konstruktion diskuterats och apotekspersonal vittnar ofta om att systemet ökar kostnaderna för läkemedel.

Enligt en avhandling av Kristin Krigsman vid Uppsala universitet överkonsumerar personer med frikort läkemedel i betydligt större utsträckning än personer utan frikort. Var tredje frikortsinnehavare tar ut mer läkemedel än vad han/hon behöver. För dem utan frikort var motsvarande siffra var femte.

Både staten och landstingen betalar alltså varje dag mer än de borde för läkemedel.

– Många som har frikort tar ut så mycket de kan innan frikortet går ut, säger Anita Berlin, tidigare forskningsdirektör inom Apoteket AB och sekreterare i Olof Edhags utredning Den nya läkemedelsförmånen.

Hon får medhåll från politikerhåll.

– Vi har tyckt i flera år att det är ett problem med frikort och ökat uttag, säger Thomas Nihlén (mp), ledamot i socialutskottet.

Han anser främst att förskrivaren måste titta på patientens läkemedelslista innan en nyförskrivning sker.

Olof Edhags utredning Den nya läkemedelsförmånen (SOU 2000:86) påpekade redan 2000 att systemet är kostnads­drivande. Bland annat föreslogs en expeditionsavgift så att det aldrig skulle vara helt gratis att hämta ut läkemedel. Ett förslag som många remissinstanser var positiva till. Men dåvarande socialminister Lars Engqvist (s) stoppade förslaget med motiveringen ”inga prishöjningar för patienterna”.

Trots det har det under åren 2001-2009 lagts inte mindre än åtta motioner, från både socialdemokratiskt och borgerligt håll som alla föreslagit någon form av expeditionsavgift.

– Frågan har diskuterats av alliansregeringen under hela mandatperioden men man har valt att fokusera på andra läkemedelsfrågor. Det är just nu inte aktuellt att vare sig införa en expeditionsavgift eller höja beloppet i högkostnadsskyddet, säger Cecilia Widegren (m), ledamot i socialutskottet.

Problemet med ökat uttag ligger i sjukvården, anser de flesta politiker som Dagens Apotek har talat med. Inte på apoteken eller hos patienterna.

– Det är i själva förskrivningsögonblicket det blir fel, det måste bli effektivare, säger Finn Bengtsson (m), suppleant i social­utskottet och professor i klinisk farmakologi i Linköping.

IT-system som är smidigt integrerade i alla journalsystem skulle bättre kunna varna för interaktioner och om patienten redan har läkemedlet utskrivet från annan läkare. Dock måste knäckfrågan om patientens integritet i så fall lösas.

Ylva Johansson, social­demo­kraternas talesman i vårdfrågor och vice ordförande i social­utskottet, välkomnar bättre IT-system:

– Men expeditionsavgift och höjning av frikortsbeloppet är inte en prioriterad fråga för oss.

Idéer för att stoppa missbruk av frikort

Många har tankar om hur man kan eliminera eller minska överuttagen hos patienter med frikort. De här förslagen kommer från intervjuer med politiker och apotekspersonal samt från kommentarer på dagensapotek.se.

1. Införa expeditionsavgift om 25 till 50 kronor som utredaren Olof Edhag föreslog år 2000.

2. Ändra förmånssystemet så att det aldrig blir helt gratis att hämta ut läkemedel.

3. Höja frikortsbeloppet på 1 800 kronor – det har inte höjts sedan 2002.

4. Korta tiden som frikortet gäller, från dagens tolv månader till sex eller nio.

5. ”Alla” får enkelt tillgång till patientens hela läkemedelslista i ett nationellt system som inte kräver patientens med­givande.

6. Ställa krav på förskrivaren att alltid skriva ut en provförpackning vid ett helt nytt läkemedel.

7. Krav på att alla recept ska vara elektroniska, vilket gör det svårt för patienten att hävda att recept förkommit.

8. Krav på att förskrivaren ska få titta på patientens läkemedelslista före nyförskrivning. Och att förskrivaren tittar på listan.

9. Begränsa uttag av substans och styrka som varje patient får ta ut per tremånadersperiod.

10. Automatiskt erbjuda patienter som hämtar ut mer än tio recept per år en läkemedels­genomgång.

Fredrik Hed

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev