Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag19.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Apotek

Riktlinjer för antibiotika vid halsfluss följs inte

Publicerad: 6 februari 2015, 13:35

Foto: Thinkstock

En ny intervjustudie visar att två tredjedelar av de intervjuade primärvårdsläkarna inte följde riktlinjerna för patienter med ont i halsen. Det innebär en risk för överförskrivning av antibiotika till dessa patienter.


Ämnen i artikeln:

Förskrivning

– Att en så stor del av läkarna inte följer riktlinjerna är ett problem, säger Malin André, allmänläkare och medförfattare till den publicerade studien.

Hon är också aktiv i nätverket Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad anti­biotika­resistens.

När 25 allmänläkare från ett antal olika vårdcentraler i Sverige intervjuades om hur de handlade patienter med ont i halsen, följde en majoritet inte de gällande riktlinjerna för halsfluss, faryngo­ton­sillit.

I gruppen som följde riktlinjerna sämre fanns fler kvinnor och läkare med utländsk läkarutbildning. Anledningar till sämre följsamhet var dålig kunskap om rikt­linjerna, oro för ospecifik bakteriell infektion och ett ostrukturerat sätt att handlägga patienten både vad gäller anamnes och undersökning. Läkare som arbetade enligt rikt­linjerna hade inga svårigheter att få patienterna att avstå från antibiotika. Det hade däremot de läkare som inte arbetade enligt riktlinjerna.

– Resultaten måste tolkas med försiktighet eftersom studien är så liten, men jag tror att följsamheten för riktlinjerna faktiskt kan vara så dålig som studien visar. Vi vet från tidigare studier att vissa läkare behandlar halsfluss med antibiotika trots att snabbtestet för streptokocker är negativt, fortsätter Malin André.

Halsfluss är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård och är den vanligaste infektionen i övre luftvägarna för vilken antibiotika förskrivs. Att halsfluss är så vanligt kan vara en av anledningarna till den dåliga följsamheten.

– Det är svårt att förändra invanda mönster, särskilt för en så vanlig åkomma. Vi som arbetar i sjukvården måste bli bättre på att se till att nya riktlinjer uppmärksammas och följs, säger Malin André.

– I studien såg vi att det finns flera organisatoriska faktorer som avgör vad som blir praxis vid olika vårdcentraler, till exempel möjligheter till fortbildning och tid och forum att prata om praxis yrkesgrupper, avslutar Malin André.

Relaterat material

Antibiotika används allt mindre

Ämnen i artikeln:

Förskrivning

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev