söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Så påverkas apoteken av digitaliseringen

Publicerad: 30 juni 2017, 05:42

Stephen Davies, analytiker på Gartner

Den globala läkemedelsmarknaden är under snabb förändring, där apoteken påverkas dramatiskt, spår Gartner-analytikern Stephen Davies.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelsföretagLäkemedelsverketApoteksmarknadenLäkemedelFörskrivning

Digitaliseringen har många namn. Allt tätare vårdkedjor, e-handel och svällande mängder av data påverkar i allt högre utsträckning den globala läkemedels- och apoteksmarknaden.

– Förändringarna blir mer dramatiska de kommande åren, Stephen Davies, som är analytiker på Gartner Group.

Enligt Stephen Davies var den klassiska kommersiella modellen inom läkemedel och apotek ganska enkel att förstå och arbeta efter.

– Säljarna gick till läkarna, som påverkar förskrivningsbesluten. Ju mer kontakt med läkarna, desto större chans att de skriver ut läkemedlen. Patientens främsta källa till information om behandlingarna var läkarna. Så är det inte längre, säger Stephen Davies, via e-post.

De senaste 20 åren har nya digitala intressenter och maktsfärer skapat förändringar som har lett till två huvudfaktorer som påverkar hela läkemedelsmarknaden: lägre kostnader och snabbare innovation.

– För att bli framgångsrik i den nya tiden av öppenhet, informationsöverskott och allt fler digitala källor, måste läkemedelsaktörerna ändra sin försäljning och marknadsföring, inklusive hur de skapar kundengagemang, säger han.

Apoteken måste samtidigt försvara sin existerande kundbas och utöka på nya produkter och tjänster. Trenden går mot allt mer direkt kontakt, utan mellanhänder, mellan tillverkare, förskrivare, apotek, vårdgivare och patienter. Många kunder är samtidigt frustrerade över trögheten som kännetecknar vissa leverantörer.

Traditionella affärsmodeller där klassiska läkemedel och varumärken står i fokus, utmanas av nya entreprenörsdrivna bolag med snabbväxande affärsmodeller med fokus på digitalt kundengagemang.

– Traditionellt har läkemedelsbolagen fokuserat på produktinnovation för att utveckla nya läkemedel och apparater. När den innovationen har ägt rum, så har bolagen haft en tendens till riskundvikande kulturer, som bromsar förändring, säger han.

Ett sätt för traditionella aktörer att skapa innovation är samarbeten med bolag som Amazon och Apple. Samtidigt så blir de digitala affärsfrågorna och digitaliseringen som marknadskraft en av de viktigaste prioriteringarna för läkemedelsaktörer. Detta samtidigt som få CIO-er i läkemedelsbolagen känner sig säkra på att de levererar tillräckligt starka resultat utifrån sina it-investeringar.

En utmaning är att forsknings- och utvecklingsavdelningarna är tungt belastade och knappt bemannade. Samtidigt krävs det allt mer sofistikerade it-verktyg för att åstadkomma innovation, både i produkterna och affärerna, med hjälp av de snabbt ökande datamängderna.

I takt med hårdare priskonkurrens och att patienterna övertar kostnaden för hälso- och sjukvård, ökar trycket på läkemedelsbolagen, distributörer och apotek, att de ska leverera tillgängligare, billigare och mer innovativa produkter och tjänster.

Genom att patienterna får allt mer makt och ansvar, så bildas en allt mer uppkopplad sfär av konsumenter av olika hälsotjänster. Därmed sker en ökad sammanväxt mellan olika aktörer, tillverkare, tjänsteleverantörer och andra.

– Dessa förväntar sig ofta att vara delaktiga i viktiga beslut och att få påverka processerna för hälso- och sjukvård. Patienterna förväntar sig allt mer tillgång till information, online och i realtid, säger Stephen Davies.

Flera drivkrafter som påverkar läkemedelsbranschen

* Förändringstakt och kostnadsstruktur. Priserna sjunker på läkemedel, samtidigt som kostnaderna för att forska fram och utveckla läkemedel växer.

* Globalisering. Konkurrensen blir allt mer global, bland läkemedelsbolag och i hela logistikkedjan från tillverkare till kund.

* Politiska beslut och regulatoriska förändringar. Dessa innefattar såväl regerings- som myndighetsbeslut, som handelsavtal.

* Ändrat tjänsteinnehåll. Nya sätt att ge patienterna stöd, med digitalt baserad rådgivning och ökad elektronisk kundkontakt.

* Nya distributionssätt. E-handel och nya sätt att leverera produkter och tjänster skapar nya band mellan leverantörer och kunder.

Källa: Rapporten Business Drivers of Technology Decisions for Life Sciences, 2017, som är skriven av Gartner-analytikerna Steven Lefebure, Michael Shanler och Stephen Davies.

MARTIN WALLSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev