Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Seminarium: Den nya apoteksmarknaden - så blir den!

Publicerad: 19 februari 2010, 10:08


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketApoteksmarknadenLif

Tisdag 24 mars i Stockholm

Välkommen till Dagens Medicins och Dagens Apoteks heldagsseminarium om avregleringen av apoteksmonopolet.

Nu är den klar - regeringens proposition om omregleringen av apotekssystemet i Sverige. Efter många års utredande står monopolet slutgiltigt inför sin avreglering. Den 1 juli går starten, men därifrån är vägen lång till en fungerande konkurrensutsatt marknad.

Vi bjuder in till ett heldagsseminarium som beskriver och ger överblick över de förändringar och nya villkor som väntar branschen, både de närmaste månaderna och på längre sikt. Möt nyckelpersonerna på departement, myndigheter, organisationer och företag som avgör hur den nya apoteksmarknadens framtid blir.

Praktisk information:

Dag: Tisdag 24 mars 2009 från 08.30-16.45. Direkt efteråt är det premiärfest för tidningen Dagens Apotek fram till cirka 18.30.
Plats:
Essinge konferenscenter i Lärarnas hus, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen i Stockholm.
Pris:
Ordinarie pris 995 kronor + moms. Farmaceuter och prenumeranter på Dagens Medicin betalar endast 695 kronor + moms.

Frågor: Kontakta Maja Florin, programansvarig 08-545 123 06 maja.florin@dagensmedicin.se
 

Program

9.00 Propositionen är lagd - så går processen vidare i omregleringen av apotekssystemet.

Två av huvudarkitekterna bakom propositionen presenterar de viktigaste punkterna i propositionen och de kommande stegen i processen fram till avregleringen den 1 juli.

Talare: Sofia Wallström, departementsråd, och Joakim Pettersson, politiskt sakkunnig (kd), socialdepartementet.

9.45 Analys: Kvarstående och olösta frågor på vägen mot en fungerande apoteksmarknad.

Sverige står inför en av de mest genomgripande marknadsförändringar som genomförts i modern tid. Tiden är knapp och omställningen rör ett av samhällets känsligaste försörjningssystem. Åke Hallman, tidigare vd i Apoteket AB, i dag konsult, ger utifrån sitt unika perspektiv en analys av de svårigheter som väntar. Vilka är förutsättningarna för att uppställda mål för omregleringen kan nås? Vilka besked är nödvändiga för att tänkta aktörer på den omreglerade marknaden kan fatta beslut på rationella grunder?

Talare: Åke Hallman, konsult, Samhällsinsikt.

10.30 Kaffe

11.00 Prissättning på den omreglerade apoteksmarknaden - så hanterar vi vårt uppdrag.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett system för prissättning av läkemedel och beräkning av en ny handelsmarginal för apoteken på den nya apoteksmarknaden. Gunilla Hulth-Backlund, som är myndighetens nya generaldirektör, presenterar huvuddragen och utgångspunkterna i arbetet.

Talare: Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

11.30 Nästa steg i apoteksreformen: På väg mot receptfritt i butik.

Socialminister Göran Hägglund presenterade den 18 februari det fjärde steget i regeringens apoteksreform. Förslaget innebär att vissa receptfria läkemedel ska kunna säljas i vanliga affärer i november i år. Thomas Svaton, vd i branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel, beskriver vilka möjligheter och risker handlarna ser med reformen. Hälsa och läkemedel blir ett nytt intressant segment för handeln – vad ska kedjorna göra av detta?

Talare: Thomas Svaton, vd i Svensk dagligvaruhandel

12.00 Lunch

13.00 Dominerande aktör med nya förutsättningar

Stefan Carlsson ger sin syn på förutsättningarna för den nya apoteksmarknaden och den framtida utvecklingen. Så vill Apoteket AB positionera sig på en apoteksmarknad med konkurrens.

Talare: Stefan Carlsson, vd, Apoteket AB

13.30 Starta eget, byta arbetsgivare eller stanna kvar - så blir den nya arbetsmarknaden för apotekare och receptarier.

För Sveriges 9 000 farmaceuter innebär avregleringen ett helt nytt läge på arbetsmarknaden, med både ökad osäkerhet och nya möjligheter. Ledningen för Sveriges farmacevtförbund presenterar sin syn på det helt nya läge som har uppstått, och hur förbundet nu ska vägleda sina medlemmar för att ta vara på tillfället.

Talare: Carin Svensson, ordförande och Lennart Axelsson, förbundsdirektör, Sveriges farmacevtförbund.

14.00 De nya företagen: Vad kan vi, vad vill vi - och vad tror vi om den svenska marknaden?

En rad nya aktörer förbereder sig nu för att etablera sig i Sverige när monopolet upphör den 1 juli. Två av de nya intressenterna presenterar sig, det finländska företaget Universitetsapoteket som driver 17 apotek i Finland, 10 i Estland och 8 i Ryssland, och Farmacevtföretagarna, ett dotterbolag till Sveriges farmacevtförbund som bildades våren 2008 för att säkerställa småföretagarnas villkor vid omregleringen av den svenska apoteksmarknaden.

Talare: Göran van den Brink, affärsutvecklingschef Universitetsapoteket, och Sverker Littorin, ordförande Farmacevtföretagarna.

14.40 Kaffe

15.10 Lägesrapport: Här står vi i dag - vi som ska säkerställa en apoteksmarknad med fungerande konkurrens.

En lägesrapport från två av nyckelspelarna på den framtida apoteksmarknaden: Apoteket Omstrukturering AB och Apotekens Service AB. Omstruktureringsbolaget leder arbetet med omstruktureringen av monopolföretaget Apoteket AB med bland annat planerad utförsäljning av 450 apotek. Apotekens Service AB har till uppgift att sköta den gemensamma nationella infratrukturen, exempelvis  läkemedelsförteckningen, receptregistret och högkostnadsdatabasen.

Talare: Eva-Britt Gustafsson, vd Apoteket Omstrukturering AB, och Olof Englund, ordförande Apotekens Service AB.

16.00 Slutdebatt

Medverkande: Dan Ericsson (kd), statssekreterare, finansdepartementet, Thomas Nihlén (mp), ledamot i riksdagens socialutskott, Stefan Carlsson, vd Apoteket AB, Anders Blanck, vice vd, LIF, Cecilia Marlow, vd Kronans Droghandel, Sandra Gunneflo, Apotekarsällskapet.

17.00 Releasefest med mingel för premiärnumret av tidningen Dagens Apotek

Utställarpartners:

Vi tar inte emot fler anmälningar till detta seminarium

Kontakt

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev