Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Skapa ett servicebolag med fokus på patienten

Publicerad: 19 januari 2011, 10:25

DEBATT Ett nytt företag vid namn ”Patientens läkemedelsservice AB” föreslår Anne Hiselius, klinisk apotekare vid hälso- och sjukvårdsavdelningen i Landstinget i Jönköpings län.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsföretagLäkemedelsverketApoteksmarknaden

”Jag tar Meda också”, säger patienten och tittar allvarligt på mig. ”Men bara ibland, när jag får riktigt ont.”

”Aha”, säger jag efter viss betänketid. ”Kan det möjligen stå morfin på burken också?” Vi tittar gemensamt och han medger att det faktiskt står morfin. ”Men, det står Meda med större bokstäver och i färg, jag kallar den för Meda”.

Man behöver nypa sig själv hårt i armen då och då för att riktigt förstå hur politiker, administratörer och myndigheter har kunnat låta denna språkförbistring ske helt öppet. Detta trots att all kommunikation bör bygga på att vi har ett gemensamt språk. Och varför inte en gemensam läkemedelslista (i stället för flera olika varianter)?

I nästa rum. Sjuksköterskan ska koppla cytostatika till patientens centrala infart. Vagnen och datorn hon har med sig intresserar mig. Jag förklarar så gott jag kan varför jag vrider och vänder på datorn och den vagn som datorn sitter fast i. En arm i metall möjliggör att vinkla skärmen, vilket befrämjar god arbetsmiljö för personalen som använder datorn.

Vi apotekare i vården behöver ha tillgång till läkemedelslistor för att kunna genomföra läkemedelsavstämningar när vi träffar patienter på sjukhuset och det skulle vara bra att kunna visa patienten den nu aktuella läkemedelslistan utan att behöva göra pappersutskrifter.

”Du behöver ingen dator”, säger patienten. ”Du kan ju be att få låna patientens egen dator. Titta här, här har jag min läkemedelslista!”

Jag tackar honom för ”tipset”. Men alla har inte dator med sig i samband med sjukhusvistelse och alla har inte möjlighet att hålla en egen läkemedelslista uppdaterad elektroniskt. Men på flera sätt har han rätt. Rimligen bör det finnas möjlighet för de patienter som kan och vill att få ta ett större ansvar för att den egna läkemedelslistan hålls uppdaterad.

Jag anar att det behövs ett ny tänkande, och en helt ny infrastruktur. Idén om att skapa ett nytt företag vid namn ”Patientens läkemedelsservice AB” föds.

Så här skulle uppdraget till ”Patientens läkemedelsservice AB” kunna se ut:

■ Ta fram teknik som gör det möjligt för förskrivare och patient att ha tvåvägskommunikation. Förskrivarens ordinationer och patientens egna anteckningar bör kunna skiljas åt (kanske med olika format, placering samt färg).
   ■ Det ska vara tekniskt möjligt för förskrivare att bifoga en fil med instruktioner som behövs för att patient/anhöriga ska kunna förstå hur läkemedelsbehandlingen är planerad eller att skicka hem en uppdaterad läkemedelslista elektroniskt.
   ■ Vid språksvårigheter ska informationen kunna översättas till ett språk patienten kan förstå. Varför kan en förskrivare ange ”serbokroatiska” som språk på e-receptet, men inte få läkemedelslistan som förskrivaren ska ge patienten översatt?

Accepterar vi att det format e-receptet tillåter (maximalt 254 tecken) ska räcka till att ange dosering, inklusive upp- eller nedtrappning, behandlingsorsak samt instruktioner för att patienten ska kunna ta läkemedlet på rätt sätt? Rimligen borde det åtminstone gå att bifoga en fil med e-receptet så att mer omfattande instruktioner kan bifogas skriftligen och vid behov förklaras av personalen på apoteket.

”Vi fokuserar på dataskärmen” konstaterar läkaren första veckan efter att IT-journalen introducerats ”och det blir lätt att jag sitter med ryggen mot patienten” Frågan är bara om vi orkar ”titta upp över skärmen” och samtala med patienten. Förmår vi lyssna, förklara samt ge patienten ett skriftligt kvitto på överenskommen behandling på ett språk som patienten förstår?

Kanske har förskrivare i Sverige och journalsystemleverantörerna resignerat, och accepterat att Apotekens Service AB i praktiken styr ordinationernas innehåll, format, och språk? Och detta tillsammans med en lagstiftning som möjliggör att läkemedel ”byter namn” i värsta fall varje gång patienten kliver in på ett apotek!

Om regeringen avreglerar apoteksmarknaden i syfte att öka valfriheten för patienten bör det väl rimligen byggas infrastruktur som i praktiken ger så många patienter som möjligt så stort inflytande som möjligt över den egna medicineringen?

Vi behöver ett ”Patientens läkemedelsservice AB” som har fokus på patientens/anhörigas behov av kommunikation, det vill säga inte är styrt av apoteken.

Eller kunde Apotekens Service AB kanske byta fokus och ta rollen som ”Patientens läkemedelsservice AB”?

Anne Hiselius,
klinisk apotekare vid hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstinget i Jönköpings län.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News